Strona główna      Mapa strony         IMIENINY:
 Strona:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15  
 Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich2015-01-29

Uprzejmie informujemy o działalności Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu, prowadzonego przez Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości sp. z o.o., w którym specjaliści ds. Funduszy Europejskich udzialają bezpłatnych informacji na temat możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej.

CZYTAJ DALEJ »
 Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego2015-01-28

Wójt Gminy Siedlec informuje, że rolnicy w miesiącu lutym 2015 roku mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego wystawione w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r.

CZYTAJ DALEJ »
 Informacja z IV Sesji Rady Gminy Siedlec2015-01-28

W dniu 27 stycznia 2015 r. odbyła się IV sesja Rady Gminy Siedlec na , której ogłoszono wyniki konkursu „Piękna Wieś Gminy Siedlec 2014 r.” W konkursie udział wzięły wszystkie miejscowości gminy. Współzawodnictwo zgodnie z regulaminem prowadzone było w 3 grupach.  Podjęto również uchwały w sprawie

CZYTAJ DALEJ »
 Spotkanie Noworoczne w Wąchabnie2015-01-28

Dnia 17 stycznie 2015 roku w świetlicy wiejskiej w Wąchabnie odbyło się spotkanie Noworoczne z mieszkańcami wsi oraz z władzami gminy i nowo wybranym radnym panem Andrzejem Skibą. Spotkanie otworzył sołtys wsi. Życzenia mieszkańcom złożył Wójt Gminy Jacek Kolesiński oraz ksiądz Wojciech z miejscowej parafii. Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze i trwało do późnych godzin wieczornych.

CZYTAJ DALEJ »
 INFORMACJA DLA PŁATNIKÓW2015-01-26

W związku ze zbliżającym się okresem obowiązkowego sporządzania i przekazywania do urzędu skarbowego informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wolsztynie informuje, że od 1 stycznia 2015 r. weszły w życie nowe obowiązki wynikające ze zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mające zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r. Wprowadzone zmiany nakładają na płatników i inne podmioty niepełniące funkcji płatnika, obowiązane do sporządzania i przekazywania informacji o dochodach osób fizycznych nowy - wyłącznie elektroniczny sposób

CZYTAJ DALEJ »
 Ogłoszenie o naborze na stanowisko Sekretarza Gminy2015-01-21

Wójt Gminy Siedlec ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Sekretarza Gminy Siedlec.

CZYTAJ DALEJ »
 KWALIFIKACJA WOJSKOWA 20152015-01-16
Stosownie do postanowień Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 06 listopada 2014 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2015 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 1595), kwalifikacja wojskowa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzona w dniach od 02 lutego do 30 kwietnia 2015 r. Termin kwalifikacji wojskowej na terytorium państwa ogłoszony został w dniu dzisiejszym tj. 16 stycznia 2014 r.
CZYTAJ DALEJ »
 Znaleziono psa2015-01-16

Dnia 16 stycznia br. na terenie Kiełpin znaleziono psa rasy Owczarek Niemiecki. Szukamy właściciela. Kontakt Urząd Gminy Siedlec, tel. 68 384 85 21 wew. 24

CZYTAJ DALEJ »
 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert2015-01-15

Na podstawie art.11 ust.2 i art.13 ust. 1 i 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku ( tekst jednolity Dz.U.z 2014 roku poz. 1118 ze zmianami) oraz uchwały Rady Gminy Siedlec z dnia 28 października 2014 roku Nr LIII/266/2014 w sprawie programu współpracy Gminy Siedlec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 w/w ustawy

CZYTAJ DALEJ »
 IV Sesja Rady Gminy Siedlec - porządek obrad2015-01-14

IV sesję Rady Gminy Siedlec
kadencji 2014 - 2018
ODBĘDZIE SIĘ
27 stycznia 2015 r. o godz. 14:00 w sali obrad Urzędu Gminy w Siedlcu

CZYTAJ DALEJ »
 Bezpłatne badania mammograficzne2015-01-13

Przypominamy, że w dniach 15 - 16 stycznia 2015 r. (czwartek, piątek) w ambulansie medycznym ustawionym przy Strażnicy OSP w Siedlcu odbędą się bezpłatne badania mammograficzne dla Pań w wieku 50 – 69 lat, które nie miały wykonywanych badań w ciągu ostatnich 2 lat

CZYTAJ DALEJ »
 WOŚP 20152015-01-13

11 stycznia 2015 r. ponownie zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W tym roku hasło 23. Finału WOŚP to: "Na ratunek" a zebrana kwota zostanie przeznaczona „Dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz godnej opieki medycznej seniorów”. Tradycją się stało, że swój sztab miał również Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcu. Wolontariusze ze szkoły w Siedlcu i w Kopanicy kwestowali wspólnie na ulicach w Siedlcu, Tuchorzy i Kopanicy.

CZYTAJ DALEJ »
 Nowym sposób wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami2015-01-08

Począwszy od roku 2015 uregulowanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wymagane będzie do każdego 15 dnia pierwszego miesiąca kwartału, po kwartale którego dotyczy

CZYTAJ DALEJ »
 Karta Dużej Rodziny2015-01-07

Z dniem 1 stycznia 2015 roku weszła w życie Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2014r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz wzoru wniosku w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny (akty w załączeniu).

CZYTAJ DALEJ »
 Ważny komunikat 2014-12-31

Nawiązując do zawirowań jakie mają miejsce w sprawie funkcjonowania od nowego roku podstawowej opieki zdrowotnej informujemy:
1.    Wszystkie gabinety lekarskie, w naszym powiecie, będą normalnie funkcjonować od dnia 02.01.2015.
2.    Począwszy od godziny 18:00 dnia 31.12.2014r. do godzin rannych dnia 02.01.2015 r. wszystkich potrzebujący pomocy doraźnej, otrzymają ją w Szpitalu Powiatowym w Wolsztynie.

CZYTAJ DALEJ »
 liczba odwiedzin: 6141365      online: 2

Copyright © Gmina Siedlec. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia