"Ćwiczenia ewakuacyjne"

Dnia 6 grudnia 2004 roku o godzinie 15:20 przeprowadzone zostały ćwiczenia ewakuacyjne dla pracowników Urzędu Gminy w Siedlcu połączone z ćwiczeniami taktyczno - bojowymi jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu gminy Siedlec; tj. OSP Siedlec, OSP Tuchorza, OSP Stara Tuchorza oraz OSP Boruja.
Ewakuację z obiektu zarządza się w sytuacji zagrożenia pożarem lub innym miejscowym zagrożeniem np. zawaleniem konstrukcji budowlanej, ulatnianiem się substancji niebezpiecznych, podłożeniem materiału wybuchowego, itp. Decyzję o ewakuacji podejmuje Wójt lub jego Zastępca, a w razie ich nieobecności pracownik, który pierwszy zauważył pożar ( wg miejsca wystąpienia zagrożenia i powiadamia pozostałych) - jest to ewakuacja zorganizowana.
Założeniem jakie przyjęto podczas ćwiczeń był pożar w jednym z biur na piętrze budynku. W wyniku pożaru i dużego zadymienia jeden z pracowników stracił przytomność i pozostał w strefie zagrożenia. Na ratunek poszkodowanemu udali się strażacy wyposażeni w aparaty powietrzne, pozwalające im bezpiecznie przeszukać strefę zadymioną. Po odnalezieniu urzędnika został on ewakuowany ze strefy zagrożenie przy użyciu noszy ratowniczych. Pozostali pracownicy ewakuowali się bezpiecznie na zewnątrz przed przybyciem strażaków na miejsce zdarzenia.
Praktyczne sprawdzenie warunków ewakuacji ma na celu ocenę przygotowania obiektu i pracowników Urzędu Gminy do sytuacji rzeczywistego zagrożenia. Zostały przeprowadzone w czasie, gdy obiekt normalnie funkcjonował, a na jego terenie przebywała pełna, wynikająca z codziennej eksploatacji liczba ludzi.

Strażacy OSP Siedlec przygotowujący się do działań
Strażacy OSP Tuchorza w akcji
Wóz bojowy OSP Boruja