Dzień Edukacji Narodowej w Chobienicach

W roku ubiegłym DEN był dniem wolnym od zajęć. W tym roku 14 października w naszej gminie był dniem wolnym jedynie od zajęć dydaktycznych. W związku z tym w czwartek od godz. 9.00 w Zespole Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Chobienicach było gwarno i wesoło.
Uczniowie wraz ze swoimi wychowawcami udali się do klas, które po chwili rozbrzmiały chóralnym "Sto lat!". Po złożeniu życzeń młodzież szkolna oddała się różnym grom i zabawom, nierzadko wciągając w nie swojego opiekuna. O godz. 11.00 odbył się apel z okazji DEN, w którym uczestniczyli uczniowie klas "0"- V szkoły podstawowej oraz ich wychowawcy. Pół godziny później wspaniałą część artystyczną obejrzała młodzież z klasy VI szkoły podstawowej i z klas gimnazjalnych oraz ich opiekunowie. Jak co roku na uroczystą akademię oraz spotkanie przy kawie zostali zaproszeni emerytowani nauczyciele oraz pracownicy obsługi. Zabrakło jedynie dyrektora szkoły, z-cy dyrektora oraz kilku nauczycieli, którzy w tym czasie uczestniczyli w powiatowej uroczystości związanej z obchodami DEN zorganizowanej w Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Obrze.

Autor: Iwona Janczewska

Zdjęcia: Sebastian Tomys