"Zasady Etyki"

Jak już była mowa w numerze marcowym Gminnych Wieści, siedlecki Urząd Gminy został zgłoszony do ogólnokrajowej akcji społecznej Przejrzysta Polska. Jednym z wiodących celów, jaki zamierza się osiągnąć poprzez uczestnictwo w akcji, jest wyeliminowanie podejrzeń o istnienie zjawiska korupcji w urzędach administracji publicznej. Do pomocy w wykonaniu zamierzenia posłużyć ma zrealizowanie 6 zasad, w tym "zasady braku tolerancji dla korupcji". Warto tu przypomnieć, ze polega ona na tym, iż „Urząd posiada opracowany i wdrożony kodeks etyczny swoich pracowników i radnych, nakładający na radnego i urzędnika obowiązek unikania sytuacji, które mogą być zinterpretowane jako korupcyjne, a przez to nieetyczne".
Obecnie, to jest po około 3 miesiącach od marcowej zapowiedzi, donoszącej o podjętych działaniach zmierzających do uczynienia urzędu "przejrzystym", można o pewnych dokonaniach zakomunikować. Pierwsza widoczna zmiana to noszenie w czasie pracy identyfikatorów przez wszystkich pracowników merytorycznych. Dzięki temu można rozpoznać, że ma się do czynienia z pracownikiem Urzędu Gminy w Siedlcu, zatrudnionym na konkretnym stanowisku. Identyfikatory noszą wszyscy, od wójta poczynając, przez kierowników referatów, na stażystach i praktykantach kończąc. Drugim ważnym osiągnięciem jest przyjęta do wiadomości po wcześniejszych konsultacjach i podpisana przez wszystkich zatrudnionych w siedleckim Urzędzie deklaracja stosowania się do Zasad Etyki Pracownika Samorządowego. Owe zasady zapisane na 4 stronach papieru formatu A4 nawiązują do podstaw prawnych, które regulują status pracownika samorządowego i do kodeksu pracy, i do szeroko rozumianej sfery etyczno-moralnej człowieka. By nie zapomnieć o potwierdzonej podpisem "obietnicy" stosowania się do Zasad Etyki, jej pisemna wersja znajduje się w każdym z czterech referatów, a także umieszczona została na oficjalnej witrynie internetowej siedleckiego Urzędu Gminy. Tam też każdy z Czytelników lub Internautów może poznać pełną wersję Zasad Etyki Pracownika Samorządowego i znając ich treść dokonywać oceny przez porównanie intencji z rzeczywistością.
Jak treść niniejszej publikacji wskazuje, siedleccy urzędnicy są gotowi, by być "przejrzystymi". Do całkowitego wywiązania się ze zdeklarowanego zadania, to jest "zasady braku tolerancji dla korupcji" potrzeba jeszcze, aby kodeks etyczny posiadali radni siedleckiej Rady Gminy. Stanie się tak pewnie już niedługo, o czym z pewnością zainteresowani się dowiedzą.
Zasady Etyki Pracownika Samorządowego są do poszukania na stronach internetowych: Przejrzysta Gmina - Siedlec


Aktualności góra