"GMINNY KATALOG FIRM"

W związku z przystąpieniem gminy Siedlec do udziału w ogólnokrajowym programie "Przejrzysta Polska" Urząd Gminy Siedlec opracowuje Gminny Katalog Firm.
O wpis do katalogu mogą się ubiegać firmy świadczące następujące usługi wykonywane na rzecz gminy, tj: usługi bankowe, geodezyjne, projektowe ,kosztorysowe, notarialne, prawne, szacowania nieruchomości, kserograficzne, doradztwo finansowe, biura rachunkowe, usługi architektoniczne, ubezpieczeniowe, weterynaryjne, komunalne, budowlane, ogólno-remontowe ,pogrzebowe, pielęgnacji zieleni, ekspertyz z zakresu ochrony środowiska.
Wpisu do Gminnego Katalogu Firm można dokonać poprzez złożenie wniosku: osobiście w Urzędzie Gminy Siedlec pok. nr 15 , pocztą na adres urzędu, pocztą elektroniczną : ug@siedlec.pl, faxem: 0-68-3848521.


Aktualności góra