"Informacja dla przedsiębiorców"

INSTYTUT PROMOCJI EKSPORTU I KOOPERACJI
Sekcja Informacji Ekonomicznej
bazy danych:FIRMY POLSKIE, FIRMY EUROPY
tel/fax (022) 635-99-14 , 678-39-38; e-mail: instytut@z.pl
www.firmy.xt.pl ; www.baza.z.pl
WPIS DO BAZY LUB AKTUALIZACJA DANYCH
Prosimy o dokonanie bezpłatnego wpisu firmy lub jednostki organizacyjnej (poprzez wypełnienie ankiety) lub aktualizacji danych w naszej, budowanej od 5 lat ,bazie danych "FIRMY POLSKIE" - wersja 2005, zawierającej dane około 900 tysięcy aktywnych firm i instytucji z terenu całej Polski. Wpis lub aktualizacja danych są całkowicie bezpłatne.
Dzieki zaistnieniu w naszej bazie możecie Państwo łatwo pozyskać nowych partnerów czy klientów, a także dać się znaleźć innym.
Procedura wpisu nowej firmy lub aktualizacji danych jest jednakowa, wystarczy wypełnić formularz na stronie internetowej. W przypadku aktualizacji nowe dane automatycznie zastępują poprzednie.
Nasza baza firm, udostępniana w formie programu komputerowego na CD. (pełna wersja) lub według dowolnych kryteriów wyszukiwania (na zamówienie) - aktualnie najnowsza wersja 2005, zawiera podstawowe oraz szczegółowe informacje gospodarcze np.dane teleadresowe, branże, obrót, zatrudnienie, opis działalności,osoby kontaktowe, e-mail,oferta i inne. Baza umożliwia nawiązanie bezpośrednich kontaktów z osobami decyzyjnymi i jest skutecznym narzędziem marketingowym. Informacje pozyskujemy dobrowolnie od zainteresowanych podmiotów.
ANKIETA, AKTUALIZACJA,OPIS BAZY na stronie:
www.bazy.xt.pl (www.firmy.xt.pl )
Jednocześnie, zgodnie z wymogiem prawnym, zwracamy się z pytaniem, czy wyrażają Państwo zgodę na otrzymanie od nas pełnej informacji na temat naszej bazy danych -zawartości, sposobu dystrybucji itp.
Jeżeli wyrażacie Państwo zgodę na otrzymanie od nas wyczerpujących informacji, prosimy wysłać pusty e-mail tu: zgoda@z.pl lub e-mail z tematem "demo" tu: zgoda@z.pl aby otrzymać wersję DEMO. Brak takiej odpowiedzi traktujemy jako odmowę i informacja nie zostanie wysłana.
Jeżeli nie życzycie sobie Państwo otrzymania od nas jakiejkolwiek wiadomości w przyszłości prosimy wysłać pusty e-mail tu: nie@z.pl .
Firmy i instytucje, które otrzymały powtórnie niniejszą wiadomość , zapraszamy do dokonania bezpłatnego wpisu jeżeli dane wymagają aktualizacji.
Dziekujemy firmom i osobom, które dopisały swój adres do naszej listy informacyjnej , przepraszamy niezainteresowanych oraz ewentualnych omyłkowych odbiorców niniejszego komunikatu.
Jan Anders, Sekcja Informacji Ekonomicznej


Aktualności góra