"INFORMACJA"

Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcu Dział Świadczeń Rodzinnych przypomina, że zgodnie z art. 25a ustawy o świadczeniach rodzinnych, osoba mająca ustalone na dany okres zasiłkowy prawo do świadczeń rodzinnych, z wyjątkiem zasiłku pielęgnacyjnego, w terminie do 15 marca przedkłada oświadczenie o wysokości dochodów członków rodziny uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym. Czyli do 15 marca 2006r. przedkładamy oświadczenia o dochodach członków rodziny za 2005r.
Jeżeli osoba, która pobiera świadczenia rodzinne nie złoży oświadczenia w wyznaczonym terminie Ośrodek Pomocy Społecznej wstrzyma wypłatę świadczeń od najbliższego terminu płatności.
Oświadczenia, o których mowa będzie można pobierać z Ośrodka Pomocy Społecznej w Siedlcu od miesiąca stycznia 2006r.


Aktualności góra