"Mapa Aktywności"

Od kilkunastu dni dostępny jest "Program współpracy gminy Siedlec z organizacjami pozarządowymi na lata 2005-2010" oraz "Mapa aktywności" - wykaz związków i stowarzyszeń działających na terenie naszej gminy.
Ww. informacje są dostępne na stronie internetowej www.siedlec. pl. w zakładce "Przejrzysta Polska".
Zarówno "Program współpracy" jak i "Mapa aktywności" powstały jako efekt udziału Gminy Siedlec w ogólnopolskiej akcji "Przejrzysta Polska".
Celem zadania było stworzenie kompletnej listy organizacji pozarządowych działających na terenie gminy, która pozwoli zarówno urzędowi, jak i mieszkańcom oraz samym organizacjom na zorientowanie się, jakie organizacje działają i czym się zajmują. Efektem posiadania takiej kompletnej i uaktualnionej listy powinny być stałe i lepsze kontakty samorządu lokalnego z organizacjami, pełniejsze wykorzystanie przez gminę zasobów organizacji oraz wypracowanie praktyki konsultacji z organizacjami pozarządowymi ważnych spraw społecznych.
Na stronie internetowej dostępne jest również Zarządzenie Wójta w sprawie procedury aktualizacji gminnego wykazu organizacji pozarządowych wraz z formularzem zgłoszenia/aktualizacji organizacji pozarządowej.
Jeżeli organizacja nie została umieszczona na liście lub informacje są nieaktualne proszę o kontakt 068 3848521 wew. 33.


Aktualności góra