"Uroczystość wręczenia medali dla rodzin żołnierzy"

W dniu 17 grudnia 2004 roku na sali Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu odbyła się uroczystość wręczenia medali „Za Zas"ługi dla Obronności Kraju” ora"z aktó"a Polskiego. W im ieniu Ministra Obrony Narodowej wręczenia dokonał Wojskowy Komendant Uzupełnień w Nowym Tomyślu ppłk mgr inż. Stanisław Stróżyński. Ponadto w spotkaniu udział wzięli: Zastępca Wójta Gminy Siedlec - Hieronim Birk, Sekretarz Gminy - mgr Tadeusz Mąkosa, p. o. Prezesa Zarządu Koła Gminnego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych - Witold Pikuła oraz Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy - Jan Utrata. Młodzież z Zespołu Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Chobienicach pod opieką Pani Anieli Wieczorek zaprezentowała krótką część artystyczną odśpiewując pieśni patriotyczne oraz kolędy. Podniosłą chwilę uczczono tradycyjną lampką szampana, po której poczęstowano wszystkich obecnych okolicznościowym tortem, ufundowanym przez Wójta Gminy i częściowo sponsorowanym przez Zakład Cukierniczy Justyny i Grzegorza Gwóźdź z Karpicka.
Spotkanie przebiegało w dość uroczystym tonie, nie obyło się bez wzruszeń, łez dumy i szczęścia. Oto wyróżnieni medalami:
Złoty medal otrzymali: Adamczak Stanisława, Adamczak Stanisław,
Rybicka Teresa, Rybicki Gerhard, Sikucińska Irena;
Srebrny medal otrzymali: Adamczak Jadwiga, Adamczak Franciszek,
Adamska Anna, Babicz Monika, Bartkowiak Stefania,
Brudło Jadwiga, Brudło Marian (pośmiertnie), Chojnacka Marta,
Kaczmarek Halina, Kaczmarek Jan, Kaczmarek Helena, Kaczmarek Piotr, Lewandowska Bronisława, Łukaszewska Teresa, Łukaszewski Czesław,
Patelska Wanda, Patelski Ignacy, Staniszewska Maria, Staniszewski Bogdan (pośmiertnie),Skórzewski Józef, Śmiałek Henryka, Śmiałek Tadeusz,
Utrata Helena, Waśko Bronisława, Waśko Zygmunt,
Wawrzkiewicz Sabina, Wawrzkiewicz Henryk, Woga Helena, Wróbel Felicja.
Mianowani na stopień porucznika Wojska Polskiego zostali: Jakowczyc Julian oraz Szczeszek Franciszek (pośmiertnie).