"Wielkopolska Jakość"

5 października 2005 roku w zamku kórnickim odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów firmom, które zgłosiły się do konkursu "Wielkopolska Jakość". Wśród 25 firm - laureatów, w Kórniku była firma MAT - BUD Pana Piotra Mickiewicza z Grójca Wielkiego. Firma została laureatem tegorocznej edycji konkursu "Wielkopolska Jakość", organizowanego przez Unię Wielkopolan i Wielkopolski Instytut Jakości.
Starosta Powiatu Wolsztyńskiego Ryszard Kurp właścicielowi firmy i jego małżonce, wręczył okolicznościowy adres wraz z herbem powiatu w formie witrażu. Gratulacje złożył również Z-ca Wójta Hieronim Birk.mic.jpg mic1.jpg mic2.jpg

foto: www.powiatwolsztyn.pl


Aktualności góra