"Powiatowe Obchody Dnia Strażaka oraz 75-lecie OSP Chobienice"

Święto swojego patrona strażacy zawodowi Państwowej Straży Pożarnej oraz ochotnicy z terenu Powiatu Wolsztyńskiego uczcili dnia 03 maja 2005 roku w Chobienicach, gdzie odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka połączone z 75-leciem Ochotniczej Straży Pożarnej w Chobienicach.
Uroczystość rozpoczęła się przemarszem pocztów sztandarowych, kompanii reprezentacyjnej, przedstawicieli PSP i OSP oraz zaproszonych gości przy wtórze Powiatowej Orkiestry Dętej z Wolsztyna i sygnałach alarmowych prezentowanych samochodów pożarniczych.
Główne uroczystości miały miejsce w Chobienickim Parku. Zapoczątkowała je polowa Msza Święta w intencji Strażaków Powiatu Wolsztyńskiego koncelebrowana przez Kapelana - o. Lucjana Osieckiego i Proboszcza Parafii w Chobienicach - o. Romana Turonia.
Uroczystość swą obecnością zaszczycili znakomici goście m in.: Sekretarz Stanu w MSW i A - Pan Andrzej Brachmański, Poseł na Sejm RP - Pan Stanisław Piosik, Wicewojewoda Wielkopolski - Pan Jerzy Błoszyk, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UM w Poznaniu - Członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP - Pan Wojciech Jankowiak, Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP - nadbrygadier Ryszard Kamiński, Komendant Powiatowy PSP - młodszy brygadier Kazimierz Wojciski wraz z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej i Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej, Przewodnicząca Związku Gmin w Golssen - Urszula Schado i Wolfgang Schultz wraz ze strażakami gminy Golssen, Delegacja Niemieckich Strażaków z powiatu Lűbben z Wernerem Lehmannem na czele oraz władze samorządów tworzących powiat.
Jubilatka, tj. OSP Chobienice doznała niezwykłego wyróżnienia. Za zasługi w umacnianie ochrony przeciwpożarowej na terenie swego działania odznaczona została Złotym Medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa", przyznanym przez Prezydium Zarządu Głównego.
Poza tym podczas uroczystości wręczono także medale i odznaczenia zasłużonym strażakom:
Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2005 roku orderem ZŁOTEGO KRZYŻA ZASŁUGI odznaczony został:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI odznaczeni zostali:


BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI odznaczeni zostali:

Minister Spraw Wewnętrznych nadał Złotą odznakę "ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ"


Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał Srebrną odznakę "ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ"

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał Brązową odznakę "ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ"

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego z dnia 29 marca 2005 roku ZŁOTYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA odznaczeni zostali:

SREBRNYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA odznaczeni zostali:

BRĄZOWYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA odznaczony został:

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Rozkazem personalnym Nr 70/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 roku nadał kpt. Sławomirowi Śnita, s. Alfonsa stopień starszego kapitana z dniem 4 maja 2005 roku
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Rozkazem personalnym Nr 68/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 roku nadał kpt. Dariuszowi Ziomko, s. Tadeusza stopień starszego kapitana z dniem 4 maja 2005 roku.
Tego dnia słowa: "Bogu na chwałę, Bliźnim na ratunek" były dość często wypowiadane. Wszystkim strażakom z okazji ich święta życzono bezpiecznych powrotów ze zdarzeń oraz szczęścia w życiu osobistym. Szczególne życzenia i gratulacje otrzymali strażacy z Chobienic.
Po zakończeniu części oficjalnej uroczystych obchodów Dnia Strażaka oraz 75-lecia chobienickiej jednostki OSP odbyła się część artystyczna w wykonaniu młodzieży z Zespołu Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Chobienicach oraz występ "Biesiady Polskiej" prezentującej folklor i humor śląski. Odchody Dnia Strażaka zakończono zabawą ludową, trwającą niemal do białego rana.
Przebieg uroczystości został zakłócony krótkotrwałym załamaniem pogody, ale mimo to można ją uznać za udaną.


Aktualności góra