Informacja Ośrodka Pomocy Społecznej
( ważne dla osób samotnie wychowujących dzieci)


Dnia 1 czerwca 2005r. weszła w życie ustawa z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej ( Dz.U.Nr 86 poz.732 z 17.05.2005r) O zaliczkę alimentacyjną mogą ubiegać się wyłącznie osoby z zasądzonymi alimentami, ale tylko wówczas, gdy nie uda się ich wyegzekwować oraz gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza miesięcznie 583,00zł. Chodzi o dochód za 2004 rok.
Przepisy o zaliczce alimentacyjnej wejdą w życie 1 września 2005r. jednak wnioski o zaliczkę można już składać do komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne.
Jednocześnie informuję, że osoba samotnie wychowująca dziecko, jeśli wcześniej nie wystąpi o alimenty od drugiego rodzica, od nowego okresu zasiłkowego, tj. od 1 września 2005r. nie otrzyma zasiłku rodzinnego. Zasądzenie alimentów nie jest wymagane tylko wówczas, gdy drugi z rodziców nie żyje, jest nieznany albo powództwo o ustalenie alimentów zostało oddalone.


Aktualności góra