ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLASY I

25 października 2004 roku uczniowie kl.I Zespołu Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Chobienicach złożyli swoje pierwsze ślubowanie.
Z tej okazji przygotowali pod kierunkiem wychowawczyni krótką część artystyczną, którą oklaskiwali zebrani na uroczystości uczniowie, nauczyciele i rodzice. Po siedmiolatkach nie było widać tremy, przeciwnie, uwagę zwracały ich roześmiane buzie. Po ślubowaniu każdy pierwszoklasista złożył pod tekstem przysięgi odcisk swojego paluszka na znak, że będzie jej przestrzegał. Następnie dyrektor szkoły Sylwester Tomys pasował każdego z nich na pełnoprawnego ucznia. O swoich młodszych kolegach i koleżankach pamiętali uczniowie z klas najstarszych. W tak ważnym dla nich dniu zapewnili o chęci niesienia pomocy w trudnych szkolnych sytuacjach i życzyli samych piątek i szóstek. W dowód przyjaźni obdarowali pierwszaków słodkim upominkiem.
Po zakończeniu uroczystości pierwszoklasiści wraz z wychowawczynią i dyrektorem szkoły udali się do Urzędu Gminy w Siedlcu, gdzie zostali przyjęci w poczet obywateli naszej gminy.

Autor: Iwona Janczewska

Zdjęcia: Sebastian Tomys