I Przegląd PieśniPatriotycznej

I Przegląd Pieśni Patriotycznej
8 maja 2005 r.

Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918 - 1919 Koło w Siedlcu, Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Siedlcu oraz Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcu organizują I Przegląd Pieśni Patriotycznej.
Celem przeglądu jest popularyzacja pieśni i piosenek o charakterze patriotycznym wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, a także stworzenie okazji do zaprezentowania utalentowanych dzieci i młodzieży przed szerszą publicznością.
Regulamin:

 • 1.Przegląd nie będzie miał charakteru konkursu. Wszyscy uczestnicy i ich opiekunowie otrzymają podziękowania od organizatorów.
 • 2.Do udziału w przeglądzie organizatorzy zapraszają po jednym przedstawicielu (solista, chór, grupa) z przedszkoli, zerówek przy szkołach, szkół i świetlic działających na terenie gminy.
 • 3.Reprezentanci w/w placówek przedstawiają nie więcej niż jeden utwór w każdej kategorii.
 • 4.Proponuje się następujące kategorie: - przedszkola i zerówki,
  - klasy I - III,
  - klasy IV - VI,
  - gimnazja.
  Nie jest konieczne zgłaszanie uczestników we wszystkich kategoriach.
 • 5. Termin przeglądu - 8 maja 2005 roku. Miejsce - sala Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu.
 • 6. Chęć uczestnictwa w przeglądzie należy zgłosić do 31 marca 2005 roku, dostarczając wypełnioną kartę zgłoszenia na adres: Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Siedlcu, ul. Szkolna 6, 64 - 212 Siedlec.
  Uwaga:
  Organizatorzy pragną, by przegląd odbywał się co roku w innej miejscowości gminy, najlepiej takiej, która jest siedzibą szkoły. Ostateczna decyzja w tej sprawie zapadnie po konsultacjach z dyrekcjami szkół.

  Do pobrania KARTA ZGŁOSZENIA POBIERZ

  Aktualności góra