Plebiscyt na "Najlepszego Samorządowca Wielkopolski"

Poznań, dnia 10 lutego 2005 r.

MARSZAŁEK

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Samorząd województwa wielkopolskiego prowadzi, we współpracy z "Gazetą Poznańską" i wielkopolskimi czasopismami, plebiscyt na "Najlepszego Samorządowca Wielkopolski". Przebieg pierwszego konkursu i zainteresowanie nim ze strony mieszkańców naszego regionu utwierdziło mnie w przekonaniu, że jest to inicjatywa ze wszech miar potrzebna i warta kontynuacji.
Pragnę zatem poinformować o rozpoczynającym się w tym roku kolejnym plebiscycie, którego efektem będzie wyłonienie osób najbardziej oddanych sprawom samorządności w wielkopolskich powiatach oraz cieszących się największym poważaniem w środowisku swego działania. Wiodącym partnerem medialnym plebiscytu, podobnie jak w roku ubiegłym, jest Redakcja "Gazety Poznańskiej". Na łamach "Gazety" i jej dodatków lokalnych ukazywać się będą codziennie, począwszy od połowy lutego 2005 roku, kupony konkursowe i informacje o zasadach wyłonienia najlepszych samorządowców.
Ideą plebiscytu jest wyróżnienie i uhonorowanie działaczy samorządowych, i to nie tylko wójtów, burmistrzów, radnych, lecz także pracowników administracji samorządowej miast, gmin i powiatów oraz sołtysów i działaczy społecznych, którzy profesjonalne przygotowanie i sumienność zawodową łączą z zamiłowaniem do pracy oraz gotowością działania dla dobra lokalnych społeczności.
Zachęcam gorąco do rozpropagowania plebiscytu wśród społeczeństwa Wielkopolski. Jestem głęboko przekonany, że podjęta przez samorząd województwa i wsparta przez Pana inicjatywa, zachęci mieszkańców do wspólnego działania, przyczyniając się w ten sposób do kształtowania świadomości społecznej, umacniania poczucia tożsamości i więzi lokalnych oraz wyróżnienia najlepszych. Planowany termin ogłaszania wyników plebiscytu 25 maja b.r.
Na ręce Pana Wójta przekazuję wszystkim Samorządowcom życzenia udanego startu w plebiscytowych ocenach, wyrażając jednocześnie nadzieję, że inicjatywa pod hasłem "Najlepszy Samorządowiec Wielkopolski" zakończy się naszym wspólnym sukcesem organizacyjnym.
Z wyrazami szacunku

Stefan Mikołajczak


Aktualności góra