List gratulacyjny

Siedlec, dnia 28 września 2005 r.
Pan
Stanisław Piosik
Poseł na Sejm RP


W imieniu mieszkańców gminy Siedlec gratuluję Panu Posłowi wyboru na kolejną kadencję.
Jednocześnie pragnę podziękować za dotychczasową współpracę i mam nadzieję, że w obecnej kadencji Sejmu RP będzie ona równie owocna.

Wójt Gminy
Adam Cukier

Aktualności góra