"Wprowadzenie systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmującego szkolenia i samokształcenie"

W ramach akcji "Przejrzysta Polska" siedlecki Urząd Gminy ma do wykonania szereg zadań. Jednym z nich jest zadanie będące wypełnieniem zasady fachowości - pod nazwą: "Wprowadzenie systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmującego szkolenia i samokształcenie". Istota tego zadania jest wprowadzenie systemu szkoleń; nie ma to być jednorazowe działanie. Szkolenie bowiem jest niezbędnym i podstawowym elementem wsparcia i motywacji pracowników. W tym celu wprowadzono zarządzeniem Wójta obowiązek posiadania przez każdego pracownika karty szkoleń, którą na bieżąco jest zobowiązany wypełniać. Ponadto zdobyta na szkoleniu wiedza podlega ocenie bezpośrednio po odbytym szkoleniu, jak również ocenie odroczonej, mającej na celu sprawdzenie efektów szkolenia po upływie określonego czasu. Dodatkowo dane firm szkoleniowych jak i wyniki oceny gromadzone będą w bazie firm szkoleniowych i na tej podstawie sporządzony zostanie ranking firm szkoleniowych.
Pracownicy zostali ponadto zobowiązani do utworzenia biblioteki materiałów szkoleniowych i gromadzenia materiałów po każdym szkoleniu, tak, aby były one dostępne dla innych pracowników.
Wprowadzone procedury mają na celu gromadzenie informacji o firmach szkoleniowych, stworzenie rankingu firm polecanych, które prowadzą szkolenia na wysokim merytorycznie poziomie. Dzięki temu klienci mogą liczyć na fachową obsługę przy załatwianiu swoich spraw, a pracodawca zyskuje wymierne korzyści w postaci dobrze wyszkolonych i kompetentnych pracowników.
Więcej informacji w dziale Przejrzysta Polska


Aktualności góra