"Przewodnik po usługach wykonywanych w Urzędzie Gminy w Siedlcu"

Przedstawiamy do dyspozycji Państwa "Przewodnik po usługach wykonywanych w Urzędzie Gminy w Siedlcu". Zawiera on karty z opisem świadczonych przez poszczególne referaty usług, jak również wzory formularzy wniosków. Każda z kart "Przewodnika" zawiera informacje na temat usługi, niezbędnych dokumentów, jakie trzeba przedłożyć, wysokości opłat, formularzy wniosków, czasu realizacji oraz numeru pokoju, w którym dana usługa jest świadczona.
"Przewodnik" dostępny jest na stronie internetowej www.siedlec.pl w zakładce "Przejrzysta Polska" w postaci kart usług, które zostaną w najbliższym czasie uzupełnione o formularze wniosków. Będzie można je zatem pobrać wprost ze strony internetowej urzędu, wypełnić w domu, zgodnie z podanymi w karcie usługi wskazówkami.
W wersji papierowej "Przewodnik" dostępny jest w sekretariacie urzędu (pokój nr 1 na parterze), a także u Sekretarza Gminy (pokój nr 4 na parterze). Każda papierowa karta zawiera na odwrocie wzór formularza wniosku.
"Przewodnik" powstał jako efekt udziału Gminy Siedlec w ogólnopolskiej akcji "Przejrzysta Polska". Głównym jego celem jest ułatwienie mieszkańcom gminy, jak również wszelkim innym osobom dostępu do usług wykonywanych w urzędzie. Chcemy, by służył on klientom Urzędu Gminy Siedlec jak najlepiej, dlatego będziemy korygować go stosownie do zgłaszanych uwag.


Aktualności góra