KONKURS

GMINNY OŚRODEK KULTURY W SIEDLCU

ZAPRASZA

wszystkich chętnych z terenu naszej gminy do udziału w konkursie "Mój Komputer"

Regulamin konkursu Gminnego Ośrodka Kultury "Mój komputer"

1)tematy prac:

 • a) "lubię komputer ponieważ...";
 • b) "komputer - nauka czy rozrywka?";
 • c) "Mamo potrzebuję komputer ponieważ...";
  Prace winny być napisane w formie wypracowania, opowiadania lub rozprawki w formie komputerowej lub maszynowej. Długość pracy nie powinna przekraczać czterech stron maszynopisu z czcionką 12. Każda praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem autora z podaną klasą i szkołą oraz tematem pracy.
  2)Prace będą oceniane przez niezależne jury w dwóch kategoriach:
 • a) szkoły podstawowe, klasy 4 - 6;
 • b) gimnazjum.
  3)Termin dostarczenia prac mija w dniu 11 marca włącznie, prace prosimy nadsyłać na adres
  4) Adres dostarczania prac
  Gminny Ośrodek Kultury

  ul. Zbąszyńska 19

  64-212 Siedlec

  z dopiskiem konkurs "Mój Komputer"
  lub prosimy dostarczyć osobiście na w/w adres lud do Gminnego Centrum Informacji, Tuchorza 60
  5)Roztrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 18 marca b.r.,a osoby nagrodzone zostaną w późniejszym terminie poinformowane i zaproszone na uroczyste wręczenie nagród.


  Aktualności góra