SESEJA RADY GMINY SIEDLEC

PORZĄDEK OBRAD

XXIV sesji Rady Gminy Siedlec

Początek obrad: 22 marca 2005 roku, godzina 14:00

1.Otwarcie sesji.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy Siedlec.
4.Zapytania i interpelacje radnych.
5. Informacja z prac międzysesyjnych:

 • Wójta Gminy
 • Przewodniczących komisji i Przewodniczącego Rady Gminy
  6. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do Związku Gmin i Powiatów Wielkopolski.
  7. Uchwalenie Programu Ochrony Środowiska Gminy Siedlec na lata 2004-2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008-2011.
  8. Informacja o działalności OPS i DPS w Siedlcu.
  9. Informacja o konsultacjach społecznych.
  10. Uchwalenie Apelu o Święcie Powstania Wielkopolskiego 1918 - 1919.
  11. Uchwalenie regulaminu udzielenia pomocy materialnej dla uczniów.
  12. Rozpatrzenie skargi na bezczynność organu wykonawczego i podjęcie uchwały.
  13. Sprawy okołobudżetowe.
  14. Wolne głosy i wnioski.
  ZAKOŃCZENIE SESJI


  Aktualności góra