SESJA RADY GMINY SIEDLEC

PORZĄDEK OBRAD

XXIX Sesji Rady Gminy Siedlec

Początek obrad: 11 października 2005 roku, godzina 14:00

1.Otwarcie sesji.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy Siedlec.
4.Zapytania i interpelacje radnych.
5. Informacja z prac międzysesyjnych:

 • Wójta Gminy
 • Przewodniczących komisji i Przewodniczącego Rady Gminy
  6. Ocena stanu opieki zdrowotnej w gminie za okres 1.10.2004 r. - 1.10.2005 r.
  7. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego w Gminie Siedlec za okres 1.10.2004 r. - 1.10.2005 r.
  8. Ocena współpracy z zaprzyjaźnioną gminą Golssen za okres 2004/2005.
  9. Analiza oświadczeń majątkowych.
  10. Sprawy okołobudowlane.
  11. Zmiany budżetu gminy na 2005 rok.
  12. Wolne głosy i wnioski.
  ZAKOŃCZENIE SESJI


  Aktualności góra