SESJA RADY GMINY SIEDLEC

PORZĄDEK OBRAD

XXX Sesji Rady Gminy Siedlec

Początek obrad: 22 listopada 2005 roku, godzina 14:00

1.Otwarcie sesji.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy Siedlec.
4.Zapytania i interpelacje radnych.
5. Informacja z prac międzysesyjnych:

 • Wójta Gminy
 • Przewodniczących komisji i Przewodniczącego Rady Gminy
  6. Ocena stanu opieki zdrowotnej w gminie za okres 1.10.2004 r. - 1.10.2005 r.
  7. Ocena stanu kultury i sportu w gminie.
  8. Rozstrzygnięcie konkursu "Piękna Wieś".
  9.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, określenia zasad udzielania bonifikaty i sprzedaży na raty.
  10.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy dla terenu letniskowego położonego w miejscowości Boruja.
  11.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
  12.Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w 2006 roku.
  13.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości poboru opłaty targowej, miejscowej i administracyjnej w 2006 roku.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości podatku od posiadania psów w 2006 roku.
  15. Zmiany budżetu gminy na 2005 rok.
  16. Wolne głosy i wnioski.
  ZAKOŃCZENIE SESJI


  Aktualności góra