"Przebieg XXX Sesji Rady Gminy Siedlec"

W dniu 22 listopada 2005 r. odbyła się XXX sesja Rady Gminy Siedlec, na której przedstawiona była informacja na temat :

 • stanu opieki zdrowotnej w gminie ,
 • stanu kultury i sportu w gminie.
  Rozstrzygnięty został konkurs "Piękna Wieś 2005". Podjęte zostały następujące uchwały:
 • w sprawie nadania nazwy terenowi letniskowemu położonemu w miejscowości Boruja,
 • w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych,
 • w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w 2006 roku,
 • w sprawie ustalenia wysokości poboru opłaty targowej, miejscowej i administracyjnej w 2006 roku,
 • w sprawie wysokości podatku od posiadania psów w 2006 roku,
 • w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2005 rok.


  Aktualności góra