SESJA RADY GMINY SIEDLEC

PORZĄDEK OBRAD

XXXI Sesji Rady Gminy Siedlec

Początek obrad: 20 grudnia 2005 roku, godzina 14:00

1.Otwarcie sesji.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Gminy Siedlec.
4.Zapytania i interpelacje radnych.
5. Informacja z prac międzysesyjnych:

 • Wójta Gminy
 • Przewodniczących komisji i Przewodniczącego Rady Gminy
  6. Informacja w sprawie zanieczyszczenia Kanału Dźwińskiego.
  7. Ocena przygotowania do zimy 2005/2006 .
  8.Informacja na temat perspektyw dotyczących służby zdrowia w gminie Siedlec.
  9. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Mała Wieś.
  11. Sprawy okołobudżetowe - zmiany na 2005 r.
  12. Uchwalenie budżetu gminy na 2006 r.
  13. Wolne głosy i wnioski.
  ZAKOŃCZENIE SESJI


  Aktualności góra