"Przebieg XXXI Sesji Rady Gminy Siedlec"

W dniu 20 grudnia 2005 r. odbyła się XXXI sesja Rady Gminy Siedlec, na której przedstawiona była informacja na temat :

 • zanieczyszczenia Kanału Dźwińskiego,
 • przygotowania do zimy 2005/2006,
 • perspektyw dotyczących służby zdrowia w gminie Siedlec.

  Ponadto przyjęto budżet gminy na 2006 rok oraz Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok.

  Podjęte zostały również następujące uchwały :
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Mała Wieś,
 • zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2005 rok,
 • zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

  Uchwały dostepna wBiuletynie Informacji Publicznej

  Aktualności góra