Podsumowanie z kampanii sprawozdawczej w Jednostakch Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Siedlec

W okresie od 31 stycznia do 17 lutego we wszystkich 15 jednostkach OSP na terenie gminy Siedlec odbyły się zebrania sprawozdawcze z działalności poszczególnych Zarządów. W zebraniach tych uczestniczyli przedstawiciele władz gminy oraz Oddziału Gminnego Zw.OSP RP w Siedlcu zapoznając się sytuacją w zakresie funkcjonowania jednostek, występujących problemów ale także i osiąganych sukcesów, przyjmując wnioski ale i omawiając również zamierzenia Oddziału Gminnego, Urzędu Gminy w zakresie rozwoju i poprawy warunków funkcjonowania jednostek. W zebraniach tych uczestniczyli również przedstawiciele Komendy Powiatowej PSP w Wolsztynie. I tak m.in. w na zebraniu OSP Tuchorzy jednostka oficjalnie została włączona do KSRG. Komendant Powiatowy wręczył Prezesowi jednostki Decyzję Komendanta Głównego PSP o włączeniu.
Zarządy poszczególnych jednostek przedstawili sprawozdania z działalności za rok 2004 oraz plany na rok 2005 w zakresie działalności statutowej.
Mijający rok okazał się bezpiecznym pod względem pożarowym, nie odnotowano m.in. pożarów na obszarach leśnych na terenie gminy Siedlec, nie było także pożarów bardzo dużych powodujących znaczne straty materialne, zdecydowana większość to pożary małe co świadczy również o skuteczności działań strażaków. Z roku na rok poprawia się wyposażenie w specjalistyczny sprzęt i pojazdy ratownicze co przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy. W roku 2004 jednostka OSP Kopanica wzbogaciła się o nowy samochód do ratownictwa drogowego.
W mijającym roku odszedł na wieczną służbę z szeregów Ochotniczej Straży Pożarnej jej wieloletni i zasłużony działacz, członek Oddziału Gminnego Zw.OSP RP druh Witold Pikuła z OSP w Starej Tuchorzy a jego pamięć strażacy na poszczególnych zebraniach uczcili minutą ciszy.


Aktualności góra