"Wola przejrzystości i bycia etycznym"

Uczestnictwo samorządów gminnych w tym również siedleckiego Urzędu Gminy w akcji masowej Przejrzysta Polska miało na celu między innymi poprawę wizerunku urzędnika, u którego wielu mieszkańców załatwia szereg ważnych spraw. O tym, że uczestnikom akcji Przejrzysta Polska zależy na własnej opinii, świadczy kilka faktów. Pierwszy dokonał się formalnie w dniu 15 czerwca 2005 roku i polegał na opracowaniu i przyjęciu przez merytorycznych pracowników Urzędu Gminy w Siedlcu "Zasad Etyki Pracownika Samorządowego". Z treścią tego dokumentu może się zapoznać każdy mieszkaniec naszej gminy, zaglądając na strony internetowe Urzędu. Także w szkołach na terenie gminy nauczyciele przedmiotów "społecznych" realizują treści z zakresu etyki życia publicznego. Pedagodzy mieli niedawno okazję brać udział w warsztatach poświęconych temu zagadnieniu. Szkolenie przeprowadził przedstawiciel Centrum Edukacji Obywatelskiej - instytucji będącej jednym z patronów Przejrzystej Polski. 16 grudnia 23 pracowników Urzędu Gminy w Siedlcu uczestniczyło w szkoleniu "Etyczne aspekty działalności pracowników samorządu". Przeprowadziła je pani Urszula Wawrzynek - pracownik Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia Samorządu Terytorialnego. Natomiast w czasie ostatniej sesji Rady Gminy Siedlec, to jest w dniu 20 grudnia, nasi radni wzorem pracowników Urzędu także podpisywali się na liście, by w ten sposób wyrazić zgodę na funkcjonowanie w zgodzie z zasadami etyki.


Aktualności góra