Wybory 2005

Wybory parlamentarne i prezydenckie
W związku z mającymi się odbyć we wrześniu wyborami do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w miesiącu październiku wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej podaje się do wiadomości mieszkańców gminy Siedlec informacje z tymi wyborami związane. Pierwsza istotna wiadomość to ta, że numery obwodów głosowania, granice obwodów oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych pozostają bez zmian, to jest są takie same, jak obowiązujące w czasie ostatnich wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego czy w czasie referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.
Kolejna sprawa dotyczy terminów wyborów oraz czasu, w którym odbywać się będzie głosowanie. I tak:

 • 25 września 2005 r. odbędzie się głosowanie na posłów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i senatorów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
 • 9 października 2005 roku odbędzie się głosowanie na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Gdyby w wyniku tego głosowania nie została wyłoniona głowa naszego państwa, wówczas 23 października odbędzie się II, rozstrzygająca tura wyborów,
 • Lokale wyborcze będą czynne w wymienionych wyżej dniach od godziny 6:00 do godziny 20:00.
  By komisja wyborcza wydała osobom uprawnionym karty do głosowania, należało będzie okazać jej ważny dokument potwierdzający tożsamość.
  Osoby, które w dniu wyborów nie będą przebywały w miejscu swego zamieszkania, a będą chciały wziąć udział w głosowaniu, powinny zaopatrzyć się w stosowne zaświadczenie wydawane przez biuro ewidencji ludności znajdujące się w siedleckim Urzędzie Gminy. Także osoby niezameldowane na stałe w naszej gminie i niepozbawione praw publicznych, jeśli będą chciały głosować w którymś z 7 tutejszych lokali wyborczych, powinny - oprócz dokumentu tożsamości - przedstawić komisji wyborczej zaświadczenie pobrane z biura ewidencji ludności znajdującego się w gminie, w której są zameldowane na stałe. Wyborca przebywający czasowo na obszarze gminy w okresie obejmującym dzień wyborów może zostać dopisany do spisu wyborców na własny wniosek, zgłoszony do urzędu gminy najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów.
  Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do wyborcy nigdzie niezameldowanego, przebywającego na obszarze gminy.

  Pliki do pobrania

  Zarządzenie Wyborów (pobierz)
  Kalendarz wyborów
  Sejm - Senat cz.1
  Sejm - Senat cz. 2
  Sejm - Senat cz. 3
  Prezydent cz. 1
  Prezydent cz. 2
  Okręgowa Komisja Wyborcza
  Uchwała (pobierz)
  Komisje (pobierz) Informacja Wójta o obwodach (pobierz)

  Aktualności góra