UWAGA!!! Zmiany w regulaminie konkursu "Mój komputer"

GMINNY OŚRODEK KULTURY W SIEDLCU
ZAPRASZA
wszystkich chętnych z terenu naszej gminy do udziału w konkursie "Mój Komputer"

Regulamin konkursu "Mój komputer"
1) Konkurs polegać będzie na napisaniu pracy literackiej na jeden z wybranych tematów:

 • a) lubię komputer, ponieważ...;
 • b) komputer - nauka czy rozrywka?;
 • c) Mamo potrzebuję komputer ponieważ...;
  2) Prace powinny być napisane czcionką 12 na komputerze i mieć formę opowiadania lub rozprawki. Długość pracy nie powinna przekraczać czterech stron maszynopisu. Każda praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem autora z podaniem klasy i szkoły.
  3) Prace będą oceniane przez niezależne jury w dwóch kategoriach:
 • a) szkoły podstawowe, klasy 4 - 6;
 • b) gimnazjum.
  4) Termin dostarczenia prac mija w dniu 31 marca. Prace można dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą na adres:
  Gminny Ośrodek Kultury
  ul. Zbąszyńska 19
  64-212 Siedlec
  z dopiskiem konkurs "Mój Komputer" lub do Gminnego Centrum Informacji, Tuchorza 60
  5) Roztrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 15 kwietnia b.r.,a osoby nagrodzone zostaną w późniejszym terminie poinformowane i zaproszone na uroczyste wręczenie nagród.


  Aktualności góra