100 Lat ZNP

W Szkole Podstawowej w Siedlcu odbyło się doroczne spotkanie emerytowanych nauczycieli i pracowników oświaty naszej gminy połączone połączone z obchodami 100 lat Zwiazku Nauczycielstwa Polskiego.
Na początku dzieci z miejscowej szkoły przedstawiły program artystyczny przygotowany pod kierunkiem Pań:Marii Stefan, Anny Krzyżaniak, Anny Kamczyckiej, Magdaleny Krzemień, Wiesławy Śmiałek, Danuty Merdy, Hanny Broniszewskiej i Krzysztofa Suszka. Po występie zabrał głos Prezes Oddziału ZNP w Siedlcu Dariusz Poszwiński,
który podziękował młodzieży i opiekunom oraz powitał przybyłych, którymi oprócz szanownych Emerytów i Związkowców byli Przewodniczący Rady Gminy, Wójt Gminy i
Pani Ewa Weil reprezentująca Komisję Oświatya także Dyrektor GZEASiP Pan Zygmunt Witold Jasztal a także Dyrektorzy placówek oświatowych naszej gminy. Obecny był również przedstawiciel Starosty Pan Aleksander Ławiński .
Następnie wygłosił okolicznościowe przemówienie w którym zarysował 100 letnie dzieje ZNP orazjego zasługi dla "Dziecka,Nauczycieli Polski i Gminy Siedlec".Oprócz nich wsponiał o niepokoju z jakim zwiazkowcy patrzą na lasy polskiej oświaty. Następnie wreczono medale pamiatkowe zasłużonym zwiazkowcom oraz Wójtowi, Przewodniczącemu Rady Gminy-przewodniczacemu 12 000 mieszkańców naszej gminy z którymi żyje,współpracuje od prawie 100 lat ZNP. Nastepnie zabrali głos goście: Wójt, który na końcu życzeń zaprosił do poczęstowania się tortem Jubileuszwym , Przewodniczący Rady Gminy i Pan Ławiński - przedstawiciel Starosty Wolsztyńskiego. Nastepnie Prezes Oddziału odczytał życzenia Posła na Sejm RP Pana Stanisława Piosika.
Po tej częsci spotkania zjedzono obiad i poczęstowano się tortem Wójta Gminy Siedlec - którym sam w asyście pana Władysława Leśnika i pana Zygmunta Witolda Jasztala dzielił wszystkich chętnych. Spotkanie zakończyło się wspólnymi śpiewami którymi przewodził Prezes Oddziału . Po spotkaniu usłyszał propozycję założenia chóru,
co być może uczyni gdy bedzie szukał spokojniejszego zajęcia gdy kiedyś zakończy sprawowanie prezesury.1.jpg 10.jpg 11.jpg
12.jpg 13.jpg 14.jpg
15.jpg 16.jpg 17.jpg
18.jpg 19.jpg 2.jpg
20.jpg 21.jpg 22.jpg
23.jpg 24.jpg 25.jpg
26.jpg 3.jpg 4.jpg
5.jpg 6.jpg 7.jpg
8.jpg 9.jpg


Aktualności góra