Historia
Okres międzywojenny
Okres międzywojenny
2006-03-03
 

W roku 1919, bezpośrednio po zakończeniu działań wojennych, rozpoczęto tworzenie polskiej administracji. Powiat wolsztyński został podzielony został na szereg gmin na prawach sołectwa. Sołtysem Siedlca od początków lat dwudziestych był zasłużony dla wsi Szczepan Wawrzyński. Natomiast zarządzeniem wojewody poznańskiego z dniem 29 maja 1928 r. w miejsce dotychczasowych komisariatów obwodowych (siedziba komisariatu mieściła się w Tuchorzy) utworzono wójtostwa. Siedzibą wójtostwa była Tuchorza, a w skład gminy wchodziły wsie: Belęcin, Boruja Kościelna, Boruja Nowa i Stara, Chobienice, Godziszewo, Grójec Mały i Wielki, Kuźnica Zbąska, Mariankowo, Nieborza, Reklin, Reklinek, Szarki, Tuchorka, Tuchorza Nowa i Stara, Tuchorzynice, Wojciechowo i Zakrzewo. Natomiast Siedlec, Żodyń i Wąchabno włączono do granicy Wolsztyn-Północ.

Podczas kolejnej reformy administracji w 1935 roku utworzono gminę Siedlec w skład której wchodziły miejscowości: Belęcin, Boruja, Chobienice, Godziszewo, Grójec Mały i Wielki, Karna, Kiełpiny, Mariankowo, Nieborza, Reklin, Siedlec, Tuchorza Nowa i Stara, Wojciechowo, Zakrzewo i Żodyń. Stanowisko wójta gminnego od tego momentu sprawował Stanisław Nowakowski.

Życie gospodarcze w okresie międzywojennym w porównaniu z okresem wcześniejszym, nie uległo znaczniejszym przemianom. Tradycja, obyczaje, sposoby gospodarowania, życie towarzyskie były kultywowane, z rzadka przerywane nowościami.

Do szczególnie kultywowanych obyczajów należało aktywne uczestnictwo wsi w jarmarkach w Wolsztynie, oraz końsko-zbożowych w Kopanicy. Tradycyjnie też mieszkańcy wsi rejonu uczestniczyli w pracach organizacji gospodarczych czy kulturalnych. Szczególną aktywnością wyróżniał się Bank Ludowy w Siedlcu, Kółka Rolnicze z Chobienic, Kopanicy i Siedlca z działaczami Wośkowiakiem i ks. Wachowskim czy Kółko Młodego Rolnika z Tuchorzy, które zorganizowało m. in. zespół teatralny wystawiający spektakle w okolicznych miejscowościach.

>Działalnością oświatową wśród dorosłych zajmowało się Towarzystwo Czytelni Ludowych organizując wykłady popularne. Życie społeczno-oświatowe i kulturalne koncentrowało się wokół szkół, udostępniając pomieszczenia dla działalności oświatowo-kulturalnej. Szkoły pracowały w znośnych jak na owe czasy warunkach. Do szkoły w Siedlcu uczęszczało 117 dzieci. Szkoła dysponowała 2 budynkami, w których znajdowały się 3 izby szkolne.

Urząd Gminy Siedlec

adres Urządu Gminy Siedlec
Urząd Gminy Siedlec
Zbąszyńska 17
64-212 Siedlec


telefon Urządu Gminy Siedlec

tel. 68 384 85 21,
68 384 85 95,
68 384 84 72
fax. 68 384 84 73

ug@siedlec.pl

Urząd Gminy czynny:

poniedziałek 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 17:00,
środa-czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00

liczba odwiedzin: 16473093 online: 6
Copyright © Gmina Siedlec. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
projekt: Urząd Gminy Siedlec, wykonanie: MBEST 2015