Zabytki Chobienice
2006-03-04
 

Chobienice

kościół parafialny w Chobienicach
      foto: G. Tomiak

KOŚCIÓŁ   PAR. p. w. św. Piotra w Okowach. Kaplica uposażona 1425. Ok. poł. w. XVI do 1638 w rękach braci czeskich. Od 1921 parafialny. Obecny kościół wzniesiony 1778 z Fundacji Józefa Mielżyńskiego kasztelana poznańskiego, poswięcony 1783. Rozbudowany 1928-30 wg. proj. arch. R. Jezierskego. PóĄnobarokowy i pseudobarokowy. Zwrócony prezbiterium na zach. Murowany z cegły, otynkowany. Pierwotny kościół jednonawowy z wieżą s fasadzie wsch. Prezbiterium z dwiema zakrystiami po bokach i transept dobudowane 1928 - 30. Wnętrze rozczłonkowane parzystymi pilastrami, nakryte stropem z fasetą. Wieża dwukondygnacjowa z cokołem boniowanym; naroża ujęte w pilastry, okna zamknięte półkoliście w profilowanych opaskach z kluczami; hełm barokowy z latarni±, kryty blach±. Przy wieży półszczyty fasady ze spływami wolutowymi. - Wyposażenie wnętrza z ok. 1780. Ołtarz główny z fragmentami rokokowymi, nad ołtarzem obraz Matki Boskiej Niepokalanej 2. poł. w. XVIII. Dwa ołtarzyki boczne z przemalowanymi obrazami św. Piotra i Walentego. Ambona, ławka kolatorska, dwa konfesjonały z ornamentami rokokowymi i w stylu Ludwika XVI. Chrzcielnica empirowa 1 poł. w. XIX. Cztery rzeĄby muzykujących aniołków na chórze muzycznym ok. 1780. Płytka epitafijna Wirydianny z Bnińskich 1o Raczyńskiej, kasztelanowej santockiej, 2o Mielżyńskiej, wojewodziny poznańskiej (zm.1797), kamienna, inskrypcyjna. Kielich wczesnobarokowy 1. poł. w. XVII. Pacyfikały: 1. wczesnobarokowy 1655; 2. ze stop± i nodusem z ok. poł. w. XVII. Dwa krzyże ołtarzowe koniec w. XVIII. W salce parafialnej cztery rzeźbione popiersia apostołów z końca w. XVIII.

pałac Mielżyńskich w Chobienicach
foto: G. Tomiak

PAŁAC. Wzniesiony przed 1765 dla Józefa Mielżyńskiego. W pocz. w. XIX dobudowa portyku w fasadzie frontowej, a w końcu w. XIX dodanie traktu wzdłuż fasady ogrodowej. Klasycystyczny. Murowany z cegły, otynkowany. Zwrócony frontem za pn.-zach. Jednopiętrowy, dziewięcioosiowy, elewacje boczne pierwotnie dwu-, obecnieczteroosiowe. Wnętrze przekształcone, w trzech przyległych do siebie pomieszczeniach frontowych parteru sklepienia kolebkowo-krzyżowe. Zewnątrz na osi fasady portyk czterospadowy, kryty dachówka, nad dobudowaną płaski, papowy.

Chobienice - oficyny
foto: G. Tomiak

OFICYNY. Usytuowane niesymetrycznie na pn. i na zach. od pałacu. 1. Być może z końca w. XVIII, barokowo-klasycystyczna. Murowana z cegły, otynkowana. Piętrowa, niepodpiwniczona. Na rzucie zbliżonym do kwadratu. Wnętrze dwutraktowe. W jednym z pomieszczeń parteru sklepienie żaglaste na gurtach, w innych z faset±. Na piętrze sufity z fasetą, na jednym skromna dekoracja stiukowa. Zewnątrz elewacje trzyosiowe o boniowanych narożach, z pozornymi jednoosiowymi ryzalitami, podkreślonymi boniowaniem na parterze i parzystymi pilastrami na piętrze. W elewacji frontowej ryzalit zwieńczony frontonem, w którym stiukowa, alegoryczna postać kobieca z dwojgiem dzieci. Nadokienniki parteru i piętra oraz płyciny pod oknami piętra ze stiukowymi chustami i girlandami. Dach mansardowy z lukarnami, kryty dachówką.

Chobienice - rz±dcówka
foto: G. Tomiak

RZĄDCÓWKA (a może siedziba właściciela przed wzniesieniem pałacu) z 1 poł. XVIII w., póĄniej przebudowana, nakryta dachem naczłókowym

przydrożna kapliczka
foto: Z. W±sik

KAPLICZKA PRZYDROŻNA. Nowsza. We wnęce rzeźba św. Wawrzyńca, barokowa.
 

Średniowieczne grodzisko
foto: G. Tomiak

GRODZISKO średniowieczne w Chobienicach położone jest na południowym brzegu Rowu Szarkowskiego w dawnym parku dworskim. Jest to grodzisko stożkowate o wymiarach: średnica 11 m, korony grodziska - 5 m, wysokość około 2 m. Jest to obiekt zabytkowy datowany na przełom póĄnego ¶redniowiecza i renesansu.
     PARK. Zapewne z w. XVIII. O założeniu częściowo regularnym z kilkoma szpalerami grabowymi. Na zamknięciu od pd.-wsch. kanał. Okazy starych drzew.

Urząd Gminy Siedlec

adres Urządu Gminy Siedlec
Urząd Gminy Siedlec
Zbąszyńska 17
64-212 Siedlec


telefon Urządu Gminy Siedlec

tel. 68 384 85 21,
68 384 85 95,
68 384 84 72
fax. 68 384 84 73

ug@siedlec.pl

Urząd Gminy czynny:

poniedziałek 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 17:00,
środa-czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00

liczba odwiedzin: 16366073 online: 2
Copyright © Gmina Siedlec. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
projekt: Urząd Gminy Siedlec, wykonanie: MBEST 2015