Komunikat Komisarza Wyborczego
2006-09-14
 

K O M U N I K A T
K O M I S A R Z A
W Y B O R C Z E G O w L E S Z N I E
z dnia 13 września 2006r.Komisarz Wyborczy w Lesznie zgodnie ze swoją właściwością terytorialną wykonuje zadania wyborcze na terenie powiatów: gostyńskiego, grodziskiego, kościańskiego, leszczyńskiego, nowotomyskiego, rawickiego, śremskiego, wolsztyńskiego i miasta na prawach powiatu Leszna,
W związku z zarządzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw na dzień 12 listopada 2006r. (Dz.U. Nr 162 poz. 1149) Komisarz Wyborczy w Lesznie przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych od ich pełnomocników w celu wydania postanowienia o przyjęciu zawiadomienia.
Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego obowiązane są dostarczyć komitety wyborcze stowarzyszeń, organizacji społecznych i wyborców, mające zamiar zgłosić kandydatów na radnych, wójta lub burmistrza gminy.

Komisarz Wyborczy w Lesznie przyjmuje także zgłoszenia przez pełnomocników komitetów wyborczych kandydatów na członków gminnych i powiatowych komisji wyborczych.

Termin ostateczny dokonywania zawiadomień i zgłoszeń upływa w dniu


25 września 2006r. o godz. 16.ooSiedzibą Komisarza Wyborczego w Lesznie jest Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Lesznie, Pl. Kościuszki 4, tel. 529-58-42.


Zgłoszenia i zawiadomienia będą przyjmowane w godzinach urzędowania Delegatury Krajowego Biura Wyborczego:

poniedziałek w godz. 800 - 1600

wtorek – piątek w godz. 700 - 1500

oraz sobota 23 września w godz. 800 - 1200

KOMISARZ WYBORCZY
W LESZNIE
/-/ Mariusz Tomaszewski

KALENDARZ WYBORCZY DO POBRANIA  (POBIERZ)

 

Urząd Gminy Siedlec

adres Urządu Gminy Siedlec
Urząd Gminy Siedlec
Zbąszyńska 17
64-212 Siedlec


telefon Urządu Gminy Siedlec

tel. 68 384 85 21,
68 384 85 95,
68 384 84 72
fax. 68 384 84 73

ug@siedlec.pl

Urząd Gminy czynny:

poniedziałek 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 17:00,
środa-czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00

liczba odwiedzin: 16121442 online: 4
Copyright © Gmina Siedlec. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
projekt: Urząd Gminy Siedlec, wykonanie: MBEST 2015