OSP Reklin
2007-08-21
 

Historia

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Reklinie powstała podczas zebrania założycielskiego, które odbyło się 3 grudnia 1957 roku. Inicjatorami powołania nowej jednostki byli Powiatowy Komendant dh Kazimierz Urbaniak oraz dh Wróblewicz. W pierwszym walnym zebraniu uczestniczyło 40 osób i powołało ono pierwszy Zarząd. Prezesem został Florian Szpoper, naczelnikiem Stanisław Tomalik, sekretarzem Józef Muszak, skarbnikiem Jan Żok, a gospodarzem Franciszek Tomiński.
Czynnych członków straży było w tym roku 18, a popierających 40. Powołano również drużynę młodzieżową, która liczyła 15 osób.
W tym samym roku rozpoczęto budowę remizy. Miała ona powstać w Reklinku i choć zalane zostały już pod nią fundamenty, to z nieznanych dziś przyczyn budowy nie dokończono. Tak potrzebna strażakom remiza jednak powstała, lecz w Reklinie przy nieistniejącym już dziś stawie. Choć drewniana, to jednak służyła strażakom bardzo długo, bo aż do 1974 roku.
W 1973 roku rozpoczęto w Reklinie budowę Sali Wiejskiej oraz nowego budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej. Prace ukończono rok później w1974 roku i od tamtego czasu strażacy z Reklina spotykają się i pracują w tym samym miejscu do dnia dzisiejszego.
Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Reklinie brali czynny udział w gaszeniu pożarów na terenie swojej miejscowości i gminy oraz w kilku zagrożeniach pożarowych. Ponadto podczas powodzi w 1997 roku uczestniczyli w pracach przy umacnianiu wałów przeciwpowodziowych w gminie Bojadła.
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Reklinie na przestrzeni lat brała udział w wielu zawodach sportowo-pożarniczych. Niestety historia ich przebiegu jest nieudokumentowana i pewne informacje sięgają niezbyt odległych lat 90-tych.

Strażacy uczestniczyli między innymi w:
- Zawodach Strażackich w Tuchorzy w 2001 roku,
- Zawodach Powiatowych w Tuchorzy w 2004 roku,
- Sportowo-Pożarniczych w Siedlcu w 2005 roku,
- Zawodach Gminnych wTuchorzy w 2006 roku.
Strażacy Ochotniczej Straży Pozarnej w Reklinie brali też udział w wielu uroczystościach powiatowych i gminnych. W roku 2005 wzięli udział w Powiatowych Obchodach Dnia Strażaka w Chobienicach, a w 2006 roku delegacja druhów z Reklina obecna była również na obchodach w Przemęcie.  3 maja 2006 roku przedstawiciele OSP Reklin ze sztandarem gminnym uczestniczyli we mszy św. w Wolsztynie podczas uroczystości z okazji Święta Konstytucji 3 Maja. Reprezentanta Reklina nie zabrakło również na Powiatowym Zjeździe Weteranów Pożarnictwa. Strażacy uczestniczyli ponadto w uroczystej Mszy św. pod Pomnikiem poległych w Tuchorzy, a w lutym tego roku trzech druhów wzięło udział w obchodach 88-ej rocznicy Powstania Wielkopolskiego w Zakrzewie i w Belecinie.
Strażacy OSP Reklin aktywnie uczestniczą także w spotkaniach ze swymi kolegami strażakami z Niemiec. Gościli ich np. podczas spotkania podsumowującego działalność organizacji strażackiej w grudniu 2006 roku. Natomiast w maju br. wzięli udział w zawodach w Niemczech.
W historię działalności ochotniczej Straży Pożarnej w Reklinie wpisało się wiele nazwisk druhów, którzy wspierali jej działania i przewodniczyli jej pracom.

Na przestrzeni 50-ciu lat prezesami byli:
- Florian Szpoper- 1957- 1961,
- Franciszek Zielenda- 1961- 1965,
- Jan Karwatka- 1965- 1981,
- Henryk Wachowski- 1981- 2002.

W dniu 22 czerwca 2002 roku Prezes druh Henryk Wachowski odszedł na wieczną wartę, a jego miejsce zajął w dniu 23 lutego 2003 roku dr. Piotr Kozica.

W latach 1957- 2006 funkcję naczelnika pełnili:
- Stanisław Tomalik,
- Kazimierz Żelejko,
- Tadeusz Woga,
- Jerzy Zboralski,
- Jan Walkowiak,
- Ryszard Adamczak,
- Stefan Lupa,
- Maciej Tomalik, pełniący tę funkcję od 2006 roku.

Od 2003 roku nowy Prezes wraz z Zarządem podjęli starania o to, aby remiza ich jednostki miała inny wygląd. Dzięki pomocy Zarządu Gminnego zmniejszono ją, a wygospodarowane pomieszczenie przeznaczono na sanitariaty dla sali wiejskiej. Wykonano również nową bramę do remizy. Po dwudziestu latach OSP ponownie zorganizowała w dniu 11 listopada 2005 roku zabawe taneczną. Dochód z niej przeznaczono na zakup nowego umundurowania wyjściowego dla członków jednostki. Kolejną zabawę zorganizowano już w rok później 10 listopada 2006 roku, a dochód z niej przeznaczono na dofinansowanie zakupu sztandaru dla jednostki.

Aktualny skład Zarządu:
Prezes Piotr Kozica,
Z-ca prezesa Andrzej Krawczyk,
Naczelnik Maciej Tomalik,
Z- ca naczelnika Marek Lupa,
Skarbnik Robert Woga,
Sekretarz Tomasz Heinrich,
Kronikarz Mariusz Rurkowski,
Gospodarz Stanisław Woga,
Członek Krzysztof Staniszewski.

Komisja rewizyjna:

Przewodniczący Ryszard Adamczak,
Członek Dariusz Walkowiak,
Członek Regina Thiel,
Członek Krzysztof Stachowiak.


Opr. Dh Piotr Kozica

Urząd Gminy Siedlec

adres Urządu Gminy Siedlec
Urząd Gminy Siedlec
Zbąszyńska 17
64-212 Siedlec


telefon Urządu Gminy Siedlec

tel. 68 384 85 21,
68 384 85 95,
68 384 84 72
fax. 68 384 84 73

ug@siedlec.pl

Urząd Gminy czynny:

poniedziałek 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 17:00,
środa-czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00

liczba odwiedzin: 16366067 online: 2
Copyright © Gmina Siedlec. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
projekt: Urząd Gminy Siedlec, wykonanie: MBEST 2015