Kultura
Kultura w gminie
Kultura w gminie
2008-06-23
 
Rozległość problematyki kultury (zwłaszcza rozumianej globalnie) sprawiła, iż wielokrotnie podejmowano próby jej uszczegółowienia drogą wyodrębniania różnych typów kultury (tradycyjna, ludowa, nowoczesna, masowa itp.), różnych jej sfer, aspektów (np. materialna, duchowa, społeczna), czy takich jej względnie odrębnych dziedzin, jak kultura polityczna, ekonomiczna, prawna, literacka, artystyczna itd. Dotychczas jednak nie wypracowano jednej teorii kultury. Sytuacja taka nie ułatwia analizy relacji kultury do cywilizacji. Kultura jest zwierciadłem społeczeństwa, stanowi o jego tożsamości i kształtuje jego byt- stąd wielka dbałość władz naszej Gminy o jej rozwój. W naszym regionie kultura stanowi odpowiedź na potrzeby środowiska, a zarazem jest bodźcem do rozwoju potrzeb „wyższego rzędu". Wszystkim należy zapewnić wystarczający zasób dóbr kulturalnych. Dawniej żyło sie wolniej i bardziej integralnie, łączono pracę z kulturą (przykładowo wiejskie obyczaje, rzemiosło i tzw. kultura ludowa w różnych krajach). Czy teraz nie można by bardziej śmiało próbować łączyć sztukę, kulturę pracy oraz urodę otoczenia? Sztuka użytkowa.. piękno wytwarzanych przedmiotów i... nie tylko... nauka jest bardzo blisko sztuki… Odkąd pamiętamy, w Siedlcu zawsze narzekano na brak ciekawych wydarzeń kulturalnych. Czasem pojawiało się jakieś artystyczne światło w tunelu, jednak najczęściej z powodu braku odpowiedniej promocji i nagłośnienia organizatorzy niechętnie robili to ponownie. W Siedlcu działa Gminny Ośrodek Kultury. W GOK-u prowadzone są zajęcia w następujących sekcjach: fotograficznej, teatralnej i malarskiej.

 Gminny Ośrodek Kultury

GOK GALERIA

TEATR PARAGRAF (-2)

Wiesław Matysik

Urząd Gminy Siedlec

adres Urządu Gminy Siedlec
Urząd Gminy Siedlec
Zbąszyńska 17
64-212 Siedlec


telefon Urządu Gminy Siedlec

tel. 68 384 85 21,
68 384 85 95,
68 384 84 72
fax. 68 384 84 73

ug@siedlec.pl

Urząd Gminy czynny:

poniedziałek 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 17:00,
środa-czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00

liczba odwiedzin: 16473180 online: 2
Copyright © Gmina Siedlec. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
projekt: Urząd Gminy Siedlec, wykonanie: MBEST 2015