Skład Zespołu
2012-11-30
 

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą następujące osoby:
1) Beata Wieczorek – Kierownik - Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcu,
2) Lucyna Birk – Starszy specjalista pracy socjalnej - Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcu,
3) Bernadeta Hanysz - Starszy specjalista pracy socjalnej - Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcu,
4) Dorota Przymuszała – Pracownik socjalny - Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcu,
5) Maria Jędrzejczak – Asystent rodziny - Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcu,
6) asp. szt. Tadeusz Tomys – Kierownik Posterunku Policji w Siedlcu,
7) Dorota Dziubek –Pedagog - Szkoła Podstawowa w Siedlcu,
8) Teresa Sobkowiak – Dyrektor Przedszkola w Siedlcu,
9) Aneta Dolegalska – pracownik socjalny - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie,
10) Anna Lehmann – przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Siedlcu
11) Izabella Fryśna - Tepper – Kurator specjalista - Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Wolsztynie
12) Lidia Dopierała– Pielęgniarka środowiskowa - Zespół Lekarza Rodzinnego Gminy Siedlec
13) Ewa Woś – przedstawiciel Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjnego z siedzibą w Siedlcu.
14) Karolina Mikołajewicz – Pracownik socjalny - Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcu.
15) Dominika Masiorek – Pracownik socjalny – Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcu

Przewodnicząca Bernadeta Hanysz
Zastępca Beata Wieczorek
Protokolant Dorota Przymuszała


Urząd Gminy Siedlec

adres Urządu Gminy Siedlec
Urząd Gminy Siedlec
Zbąszyńska 17
64-212 Siedlec


telefon Urządu Gminy Siedlec

tel. 68 384 85 21,
68 384 85 95,
68 384 84 72
fax. 68 384 84 73

ug@siedlec.pl

Urząd Gminy czynny:

poniedziałek 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 17:00,
środa-czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00

liczba odwiedzin: 16145101 online: 2
Copyright © Gmina Siedlec. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
projekt: Urząd Gminy Siedlec, wykonanie: MBEST 2015