Urząd Gminy
Przejrzysta Polska
Przejrzysta Polska
2006-03-06
 

 • Regulamin zatrudniania w siedleckim Urzędzie Gminy pobierz
 • Gmina Siedlec - przejrzysta pobierz
 • Etyka życia społecznego w edukacji szkolnejpobierz
 • Zasady Etyki pobierz
 • Zarządzenie Wójta w sprawie wprowadzenia Kodeksu Postępowania i Procedury Monitoringu pobierz
 • Kodeks postepowania i procedury monitoringu pobierz
 • Mapa Aktywności pobierz
 • Karta Współpracy Gminy Siedlec z Organizacjami Pozarz±dowymi na lata 2005 - 2010 pobierz
 • Opracowanie z udziałem społeczności lokalnej strategii rozwoju społeczno-ekonomicznego gminy oraz krótkiego materiału przybliżającego strategię mieszkańcom. pobierz
 • Raport z dotychczasowych prac pobierz
 • Oznakowanie Urzędu:
  - Zarządzenie Wójta w sprawie: obowi±zywania procedury aktualizacji oznakowania wewnętrznego w Urzędzie Gminy Siedlec pobierz
  - Wzór wizytówki Urzędu Gminy Siedlec pobierz
  - Tabliczka informacyjna pokoju pobierz (1)...pobierz (2)
  - Wzór Identyfikatorów pobierz (1)...pobierz (2)
  - Tablice informacyjne referatówpobierz (1)...pobierz (2)...pobierz (3)...pobierz (4)...pobierz (5)...pobierz (6)
  - Strzałki ułatwiające odnalezienie biur pobierz (1)...pobierz (2)...pobierz (3)
  - Tablica główna - przy wejściu do Urzędu pobierz (1)...pobierz (2)...pobierz (3)
  - Herb Gminy na korytarzu Urzędu pobierz
  - Czapla Siwa w Urzędzie pobierz (1)...pobierz (2)
 • Kodeks Etyczny Radnego gminy Siedlec pobierz
 • Przewodnik po usługach wykonywanych w Urzedzie Gminy w Siedlcu pobierz
 • HARMONOGRAM pracy Rady Gminy Siedlec w II półroczu 2005 r. pobierz
 • Uruchomienie samorz±dowego serwisu informacyjnego pobierz
 • Szkolenie pracowników "Wola przejrzystości i bycia etycznym"pobierz
  - wprowadzenie procedury przeprowadzania szkoleń z zakresu etyki w życiu publicznym dla pracowników Urzędu Gminy w Siedlcu. pobierz
 • Wprowadzenie systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmującego szkolenia i samokształcenie"pobierz
  - Procedury oceny szkoleń pobierz
  - Formularz oceny szkolenia pobierz
  - Formularz oceny odroczonej pobierz
  - Procedury aktualizacji kart szkoleńpobierz
  - Procedury aktualizacji bazy firm szkoleniowych pobierz
  - Utworzenie biblioteki materiałów szkoleniowych pobierz


Urząd Gminy w Siedlcu przez cały 2005 rok uczestniczył w ogólnokrajowej akcji Przejrzysta Polska. Nadrzędnym celem tego programu było spowodowanie, że urzędy administracji samorządowej – uczestnicy akcji, realizując określone zadania obowiązkowe i fakultatywne, staną się przyjaźniejsze i bardziej życzliwe dla załatwiających w nich różne sprawy obywateli, a zatrudnieni w nich urzędnicy wolni będą od podejrzeń o działania korupcyjne. Uczestnictwo gminy Siedlec we wspomnianej wyżej akcji można było śledzić czytając „Gminne Wieści” lub zaglądając na witrynę internetową Urzędu Gminy. W tej ostatniej pod zakładką Przejrzysta Polska umieszczono szereg dokumentów ilustrujących zakres wykonanych prac. Formalnym efektem finalnym udziału Urzędu Gminy w Siedlcu w programie Przejrzysta Polska było przyznanie nam przez organizatorów akcji stosownego certyfikatu.

Certyfikat

Urząd Gminy Siedlec

adres Urządu Gminy Siedlec
Urząd Gminy Siedlec
Zbąszyńska 17
64-212 Siedlec


telefon Urządu Gminy Siedlec

tel. 68 384 85 21,
68 384 85 95,
68 384 84 72
fax. 68 384 84 73

ug@siedlec.pl

Urząd Gminy czynny:

poniedziałek 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 17:00,
środa-czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00

liczba odwiedzin: 16365999 online: 2
Copyright © Gmina Siedlec. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
projekt: Urząd Gminy Siedlec, wykonanie: MBEST 2015