OSP Kopanica
2006-03-01
 

Historia jednostki

Jednostka OSP w Kopanicy w oparciu o posiadaną dokumentacje oraz relacje strażaków powstała w 1922 roku.

Dokumentację tą stanowią:

 • kronika jednostki
 • księgi protokołów
 • złota księga jednostki.

Z czasów wcześniejszych nie zachowały się żadne dokumenty, które świadczyłyby o zorganizowanej działalności przeciwpożarowej. O tym jednak, że przed 1922 rokiem istniała już zorganizowana służba mogą świadczyć eksponaty z przełomu XIX i XX wieku. Z tych czasów zachowały się bowiem dwa bosaki wykonane ręcznie przez kowala, przypuszczalnie z Kopanicy, na których wykute były daty 1845 i 1849. W pierwszych latach XX wieku miejscowość Kopanica otrzymała sikawkę konną, ręczną, czterokołową, która w latach 1910-1920 przechowywana była w szopie w podwórzu Magistratu a później przebywała w Wąchabnie.

Zorganizowana działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Kopanicy datuje się jednak od 1922 roku kiedy to pierwszym naczelnikiem OSP został Jan Cichy, który funkcję tą pełnił 10 lat. W czasie II wojny światowej działalność jednostki była zawieszona w okresie tym część sprzetu strażackiego zaginęła lub została zniszczona.

Po wyzwoleniu tj. 6 grudnia 1945 roku jednostka wznowiła swoja działalność. Prezesem został Alfons Fabiś, naczelnikiem (komendantem) Jan Sierszuła. W roku 1946 ówczesny Wójt Gminy Franciszek Rapicki zakupił na potrzeby jednostki motopompę "DKW".

W roku 1951 następuję dalsze usprzętowienie jednostki ale i zostaje zorganizowana pierwsza żeńska drużyna pożarnicza (dziewczęta w wieku 18-20 lat) a jaj założycielem była naczelnik Wiktor Kaczmarek. Nowa remiza strażacka w miejsce szopy w której przechowywano sikawkę powstała w 1959 roku a jej oddanie do użytku nastąpiło 5 lipca.

Pierwszy wóz bojowy jednostka otrzymała w 1960 roku w sierpniu. Był to samochód marki "Doge" a w 1966

z Komendy Powiatowej w Wolsztynie wóz bojowy marki Bedford.

W 1973 roku na wniosek ówczesnego naczelnika Bronisława Nawracały Walne Zebranie członków podejmuje decyzje o rozbudowie remizy w czynie społecznym. Oddanie do użytku zaplanowano na 1977 rok na 55-lecie jednostki.

Była to pierwsza w dziejach jednostki OSP w Kopanicy tak duża uroczystość. W roku 1978 jednostka otrzymała sztandar ufundowany przez społeczeństwo. Kolejna inicjatywa społeczna powstała w 1980 roku - strażakom zamarzyła się sala. Pomimo niedużego zainteresowania Zarząd jednostki postanowił własnymi siłami rozpocząć budowę. Ukończono ją w 1984 roku oddając do użytku "Dom Strażaka", który powstał dzięki entuzjazmowi i zapałowi strażaków którzy pociągnęli za sobą społeczeństwo i udało się zrealizować plany.

W roku 1986 ciekawym wydarzeniem w historii jednostki była wizyta strażaków z Kuby połączona z ćwiczeniami na obszarach leśnych, w których udział brał samolot gaśniczy z Wymiarek. Ćwiczenia odbyły się w okolicach jeziora Kopanickiego.

Nowy rozdział w historii kopanickiej Ochotniczej Straży Pożarnej - która jest tworzona do dziś - otworzył druh Zdzisław Hałuszczak, który w 1994 roku został Prezesem. W roku 1995 jednostka zostaje włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego co świadczy o poziomie wyszkolenia i wyposażenia tej jednostki, na którą pracowali poprzednicy druha Prezesa. Jednostka wyróżnia się na zawodach sportowo-pożarniczych i podczas działań ratowniczo-gaśniczych. Swoje sukcesy jednostka opiera na pracy z młodzieżą. To młodzi strażacy budują siłę tej jednostki a oparciem i autorytetem dla nich są doświadczeni starsi druhowie. W dalszym ciągu, z uwagi na funkcjonowanie jednostki w KSRG jest ona wyposażana w niezbędny do jej funkcjonowania sprzęt.

Kadencja druha prezesa ale i obecnego Zarządu przebiega również w duchu poprawy warunków funkcjonowania jednostki. Podobnie jak poprzednicy strażacy z jednostki OSP Kopanica doprowadzają do kolejnej rozbudowy obiektu, w którym mieści się remiza strażacka.

5 maja 2002 roku w dniu obchodów 80-lecia jednostki, wręczenia nowego sztandaru zostaje oddana do użytku świetlica z zapleczem socjalnym. Otwarcia jej dokonali Prezes Zarządu Gminnego Zw.OSP RP w Siedlcu i jednocześnie poseł na Sejm dh Stanisław Piosik wraz Wójtem Gminy Siedlec Adamem Cukierem.

Skład Zarządu:

 • Prezes: Kiciński Janusz
 • z-ca prezesa : Hałuszczak Zdzisław 
 • Naczelnik: Hałuszczak Artur 
 • z-ca naczelnika: Kaczmarek Konrad 
 • sekretarz: Wojciechowski Feliks 
 • skarbnik: Utrata Piotr
 • kronikarz: Miller Marek
 • gospodarz: Fabiś Leszek 
 • członek zarządu: Stasik Łukasz 
Wyposażenie jednostki w samochody pożarnicze:
 • Samochód ciężki ratowniczo - gaśniczy GCBA 5/32
 • Samochód lekki ratowniczy-gaśniczy SLRt

www.osp.kopanica.pl

Urząd Gminy Siedlec

adres Urządu Gminy Siedlec
Urząd Gminy Siedlec
Zbąszyńska 17
64-212 Siedlec


telefon Urządu Gminy Siedlec

tel. 68 384 85 21,
68 384 85 95,
68 384 84 72
fax. 68 384 84 73

ug@siedlec.pl

Urząd Gminy czynny:

poniedziałek 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 17:00,
środa-czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00

liczba odwiedzin: 16366053 online: 1
Copyright © Gmina Siedlec. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
projekt: Urząd Gminy Siedlec, wykonanie: MBEST 2015