Osadnictwo
2006-03-03
 

Pierwsze osady znane są z neolitu (młodszej epoki kamienia). Stanowiska neolityczne wystąpiły w okolicach Jaromierza. Znaleziono tam ślady czterech punktów osadniczych. Najstarsze ślady odkryto w Kopanicy. Odkryto tam pozostałości dwóch obozowisk z późnego paleolitu. Oprócz innych narzędzi krzemiennych odkryto dwa rdzenie oraz trzy kamienne drapacze.

Rozwój osadnictwa wczesnohistorycznego na omawianym terenie nastąpił wyraźnie od drugiej połowy II tysiąclecia p. n. e. Wtedy to, tj. około roku 1400 p. n. e. tereny Polski zachodniej zasiedliła ludność kultury łużyckiej/Stanowiska ludności kultury Łużyckiej z III/IV okresu epoki brązu odkryto w Jaromierzu. Znajdowała się tam osada oraz trzy cmentarzyska ciałopalne. Dwa punkty osadnicze związane z tą kulturą znaleziono w Żodyniu, zaś w Grójcu natrafiono na fragmenty osady łużyckiej. W pobliżu Chobienic na tzw. "Cichej Górze" znajduje się również cmentarzysko ludności kultury łużyckiej III okresu epoki brązu. Okolice Chobienic wykazują szczególnie dużo śladów osadniczych z różnych okresów historycznych. Oprócz wyżej wspomnianych na południowym krańcu wyspy jeziora Chobienickiego znajdowała się osada z późnego okresu rzymskiego (400 - 500 p. n. e.).

Dogodne warunki hydrograficzne, sprawiły, że i we wczesnym średniowieczu rejon gminy Siedlec pokryty był gęstą siecią osadniczą. Ślady wczesnośredniowiecznej osady, odsłonięto na wyspie jeziora Chobienickiego. W czasie przeprowadzonych prac wykopaliskowych odkryto i wyeksplorowano trzy jamy odpadowe. Ponadto ślady osadnicze z wczesnego średniowiecza wystąpiły w okolicach Jaromierza, Żodynia i Siedlca.

Okres średniowiecza reprezentowany jest przez znaleziska w Jaromierzu, Żodyniu, Kopanicy i Siedlcu. Ponadto w parku dworskim w Chobienicach, na południowym brzegu Rowu Szarkowskiego, między drogą a szosą do Wolsztyna, znajduje się mały, wklęsły gródek stożkowaty.

Ogółem na terenie gminy Siedlec odkryto ślady siedemdziesiędciu dziewięciu stanowisk osadniczych. Poza wymienionymi miejscowościami wystąpiły one również w okolicach Godziszewa, Zakrzewa, Karny, Wojciechowa i Jażyńca.

Urząd Gminy Siedlec

adres Urządu Gminy Siedlec
Urząd Gminy Siedlec
Zbąszyńska 17
64-212 Siedlec


telefon Urządu Gminy Siedlec

tel. 68 384 85 21,
68 384 85 95,
68 384 84 72
fax. 68 384 84 73

ug@siedlec.pl

Urząd Gminy czynny:

poniedziałek 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 17:00,
środa-czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00

liczba odwiedzin: 16360821 online: 2
Copyright © Gmina Siedlec. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
projekt: Urząd Gminy Siedlec, wykonanie: MBEST 2015