Obwieszczenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie gminy Siedlec2010-04-28  

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Siedlec
z dnia 27 kwietnia 2010 r.

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie gminy Siedlec.


Zgodnie z art. 78b ustawy z dnia 27 września 1990 r. – o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544 z późn. zm.) wyznacza się miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, oraz podaje się do wiadomości publicznej wykaz tych miejsc:

 1. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Siedlcu,
 2. Tablice ogłoszeń znajdujące się w sołectwach:
  • Belęcin
  • Boruja
  • Chobienice
  • Grójec Mały
  • Grójec Wielki
  • Godziszewo
  • Jaromierz
  • Jażyniec
  • Karna
  • Kiełkowo
  • Kiełpiny
  • Kopanica
  • Mała Wieś
  • Mariankowo
  • Nieborza
  • Reklin
  • Siedlec
  • Tuchorza
  • Nowa Tuchorza
  • Stara Tuchorza
  • Wąchabno
  • Wielka Wieś
  • Wojciechowo
  • Zakrzewo
  • Żodyń.

Podanie wykazu do publicznej wiadomości nastąpi poprzez:
- wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz sołectwach,
- zamieszczenie obwieszczenia na stronie internetowej www.siedlec.bip.net.pl
- publikację w „Gminnych Wieściach”.