Informacja o granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych2010-05-14  

 

I N F O R M A C J A
WÓJTA GMINY SIEDLEC
z dnia 11 maja 2010 r.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2000r. Nr 47, poz. 544 z późn.zm.) podaje się do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.

Nr
obwodu głosowania

 
Granice obwodu
Siedziba
obwodowej komisji
wyborczej

 

 
1

 

 
SIEDLEC, NIEBORZA

 
Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcu
Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

 

 
2

 
JAROMIERZ, JAŻYNIEC, KIEŁKOWO, ŻODYŃ

 

 
Świetlica Wiejska
w Jaromierzu

 
3

 
KOPANICA, MAŁA WIEŚ, WĄCHABNO, WIELKA WIEŚ

 

 
Świetlica Wiejska
w Kopanicy

 
4

 
CHOBIENICE, GRÓJEC MAŁY, GRÓJEC WIELKI, WOJCIECHOWO

 

 
Zespół Przedszkola, Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Chobienicach

 
5

 
BORUJA, MARIANKOWO, NOWA TUCHORZA, STARA TUCHORZA, TUCHORZA

 

 
Świetlica Wiejska
w Tuchorzy

 
6

 
BELĘCIN, GODZISZEWO, ZAKRZEWO

 

 
Świetlica Wiejska
w Belęcinie

 

 
7

 
KARNA, KIEŁPINY, REKLIN, REKLINEK

 

 
Świetlica Wiejska
w Reklinie

Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 20 czerwca 2010r. w godzinach od 600 do 2000. Spis wyborców udostępniony będzie do wglądu od dnia 6 czerwca 2010r. w siedzibie urzędu gminy, w godzinach pracy urzędu. Składanie przez wyborców niepełnosprawnych wniosków o dopisanie ich do spisów wyborców w obwodzie nr 1 (Siedlec, Nieborza) do dnia 15 czerwca 2010r. Składanie przez wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy lub wyborców nigdzie nie zamieszkałych wniosków o dopisanie do spisu wyborców do dnia 10 czerwca 2010r.