Obwieszczenie Wójta dot. numerów i granic okręgów wyborczych2010-10-08  

 

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY SIEDLEC
z dnia 28 września 2010 r.

Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 z późn.zm.) podaję do wiadomości numery i granice okręgów wyborczych, liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibę gminnej komisji wyborczej w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku:


Numer okręgu

Granice okręgu
Liczba radnych wybieranych
w okręgu

1

SIEDLEC, NIEBORZA


2

2

JAROMIERZ, JAŻYNIEC, KIEŁKOWO, ŻODYŃ


2

3

KOPANICA


1

4

MAŁA WIEŚ, WĄCHABNO,
WIELKA WIEŚ


1

5

CHOBIENICE, GRÓJEC MAŁY,
GRÓJEC WIELKI, WOJCIECHOWO


2

6

TUCHORZA


1

7

BORUJA, MARIANKOWO


1

8

NOWA TUCHORZA, STARA TUCHORZA


1

9

BELĘCIN


1

10

GODZISZEWO, ZAKRZEWO


1

11

KARNA, REKLIN, REKLINEK


1

12

KIEŁPINY


1

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Siedlcu mieści się w budynku Urzędu Gminy w Siedlcu, pokój nr 2 (parter), ul. Zbąszyńska 17, tel. 68 384 85 21.


Wójt Gminy
/-/ Adam Cukier