Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Siedlcu2010-10-12  

Gminna Komisja Wyborcza
powołana do przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy
i Wójta Gminy Siedlec w dniu 21 listopada 2010 roku
pełni dyżur w Urzędzie Gminy Siedlec (pok. nr 2),
w celu zarejestrowania list kandydatów
na radnych i wójta
w dniach:
od 18 do 21 października w godz. 12:00 – 15:00,
w dniu 22 października w godz. 12:00 – 24:00,
od 25 do 26 października w godz. 12:00 – 15:00,
w dniu 27 października w godz. 12:00 – 24:00.