Obwieszczenie o obsadzeniu mandatu radnego do Rady Gminy Siedlec bez głosowania w okręgu nr 122010-11-05  

 

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Siedlcu
z dnia 29 października 2010 r.
o obsadzeniu mandatu radnego
do Rady Gminy Siedlec
bez głosowania
w okręgu nr 12
Na podstawie art. 189 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Gminna Komisja Wyborcza w Siedlcu podaje do wiadomości wyborców, co następuje:

 

1.
W okręgu wyborczym nr 12 utworzonym dla wyboru Rady Gminy Siedlec obejmującym 1 mandat, Gminna Komisja Wyborcza w Siedlcu zarejestrowała 1 kandydata na radnego.
W związku z tym, na podstawie art. 188 Ordynacji wyborczej w okręgu nr 12 głosowania w wyborach do Rady Gminy Siedlec nie przeprowadza się.
2.
Za wybranego na radnego Gminna Komisja Wyborcza w Siedlcu uznaje następującego zarejestrowanego kandydata:

z listy nr 2   KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

1.
WEIL Ewa Wiesława

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
w Siedlcu
/-/ Elżbieta Piszczek