Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Siedlec2010-11-05  

 

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Siedlcu
z dnia 3 listopada 2010 r.
o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Siedlec
w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191) Gminna Komisja Wyborcza w Siedlcu podaje informację o zarejestrowanych kandydatach.

1.
CUKIER Adam Roman, lat 59, wykształcenie wyższe, zam. Stara Tuchorza
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY SLD
członek SLD
2.
KAŹMIERCZAK Andrzej, lat 49, wykształcenie wyższe, zam. Stara Tuchorza
zgłoszony przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
nie należy do partii politycznej

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
/-/ Elżbieta Piszczek