Uchwała w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych2010-11-09  

 

UCHWAŁA NR 8/2010
Gminnej Komisji Wyborczej w Siedlcu
z dnia 4 listopada 2010 roku


w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych


Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz.U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190)


u c h w a l a s i ę, c o n a s t ę p u j e:


§ 1.

W celu przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójta, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku, powołuje się obwodowe komisje wyborcze na terenie gminy Siedlec.

§ 2.


Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej

Elżbieta Piszczek