Postanowienie Prezydenta RP w sprawie wyborów uzupełniających do Senatu RP2011-01-03  

Postanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu RP