Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okregu wyborczym nr 37 i liczbie wybieranych senatorów2011-01-03  

OBWIESZCZENIE
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 14 grudnia 2010 r.

o okręgu wyborczym nr 37, liczbie wybieranych senatorów
i siedzibie Okręgowej Komisji Wyborczej w Pile,
w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
zarządzonych na dzień 6 lutego 2011 r.

Na podstawie art. 192 ust. 5 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 Nr 190, poz. 1360 z późn. zm.) Państwowa Komisja Wyborcza informuje:
  1. w województwie wielkopolskim, w okręgu wyborczym nr 37 obejmującym obszary powiatów:chodzieski, czarnkowsko - trzcianecki, grodziski, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, pilski, szamotulski, wągrowiecki, wolsztyński, złotowski, w dniu  6 lutego 2011 r. zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. w okręgu wyborczym wybierany będzie 1 senator;
  3. siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej - Piła Al. Niepodległości 33/35.Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej

/-/ Stefan J. Jaworski

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, z 2009 r. Nr 119, poz. 999 oraz z 2010 r. Nr 212, poz. 1385