Obwieszczenie Wójta o obwodach głosowania2011-01-04  

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY SIEDLEC
z dnia 4 stycznia 2011 roku


Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360 z późn.zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w województwie wielkopolskim, w okręgu wyborczym nr 37, zarządzonych na dzień 6 lutego 2011 r.

Nr
obwodu głosowania

Granice obwodu
Siedziba
obwodowej komisji
wyborczej
1
SIEDLEC, NIEBORZA
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
ul. Szkolna 6
Siedlec
Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych
2
JAROMIERZ, JAŻYNIEC, KIEŁKOWO, ŻODYŃ
Świetlica Wiejska
Jaromierz
3
KOPANICA, MAŁA WIEŚ, WĄCHABNO, WIELKA WIEŚ
Świetlica Ochotniczej Straży Pożarnej
ul. Zbąszyńska 29
Kopanica
4
CHOBIENICE, GRÓJEC MAŁY,
GRÓJEC WIELKI, WOJCIECHOWO
Świetlica Wiejska
Chobienice
5
BORUJA, MARIANKOWO, NOWA TUCHORZA, STARA TUCHORZA, TUCHORZA
Świetlica Wiejska
Tuchorza
6
BELĘCIN, GODZISZEWO, ZAKRZEWO
Świetlica Wiejska
Belęcin
7
KARNA, KIEŁPINY, REKLIN, REKLINEK
Świetlica Wiejska
Reklin


Ponadto informuję, że:

  1. Głosowanie przeprowadzone zostanie dnia 6 lutego 2011 roku w godzinach od 6:00 do 20:00.
  2. Spis wyborców udostępniony będzie na pisemny wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy Siedlec od 24 stycznia do 4 lutego 2011 roku, w godzinach pracy Urzędu.


WÓJT
/-/ Adam Cukier