Lista zarejestrowanych kandydatów do Izb Rolniczych2011-03-18  

Wielkopolska Izba Rolnicza w Poznaniu i Biuro Powiatowe w Wolsztynie informują, że w niedzielę, 3 kwietnia 2011 r. odbędą się wybory do Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej.
Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do organów samorządu rolniczego mają:

- podatnicy podatku rolnego, posiadający min. 1 ha fizyczny lub przeliczeniowy gruntów rolnych,
- podatnicy podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej,
- członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadających w nich wkłady gruntowe.
W wyborach do izb rolniczych okręgiem wyborczym jest gmina (stąd utworzono 226 okręgów wyborczych). W 200 okręgach o powierzchni użytków rolnych ponad 4 tys. ha, wybranych zostanie po 2 delegatów, zaś w 26 okręgach o powierzchni użytków rolnych do 4 tys. ha, wybrany zostanie 1 delegat. Do obsadzenia w Radach Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej jest zatem aż 426 mandatów.

Lokal wyborczy, będzie czynny w godzinach 8:00-18:00, w Gminie Siedlec w Urzędzie Gminy w Siedlcu.
Zarejestrowani kandydaci:
  1. Tadeusz Golec z Jaromierza,
  2. Paweł Zmuda z Reklina,
  3. Wiesław Rosiński z Godziszewa.

Spis członków Izby Rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu będzie wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w dniach 18.03.2011 – 25.03.2011 w godzinach 8:00 – 14:00.


Rolnicy!
Nie zmarnujcie możliwości wpływu na ważkie dla Was sprawy!
Weźcie udział w wyborach do Izby Rolniczej!
Swoim zaufaniem obdarzcie najlepszych!